Ο δικτυακός τόπος του CC έχει μεταφραστεί για τη διευκόλυνσή σας από ένα μέλος της Connecting Consciousness. Το επίσημο κείμενο είναι η αγγλική έκδοση αυτού του δικτυακού τόπου. Τυχόν ασυμφωνίες ή διαφορές που δημιουργούνται στην μετάφραση δεν είναι δεσμευτικές και δεν έχουν καμία νομική ισχύ για σκοπούς συμμόρφωσης ή επιβολής. Εάν προκύψουν ερωτήσεις σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στη μεταφρασμένη ιστοσελίδα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αγγλική έκδοση αυτής της ιστοσελίδας, που είναι η επίσημη έκδοση.

Πολιτική απορρήτου

Πώς σεβόμαστε το απόρρητο όταν διαχειριζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τον οργανισμό μας

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που εμείς, η Connecting Consciousness, συλλέγουμε για τα άτομα που αλληλεπιδρούν με τον οργανισμό μας. Εξηγεί ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε.

Αν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο admin@connectingconsciousness.org.

1. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Ο ακόλουθος πίνακας εξηγεί τα είδη των δεδομένων που συλλέγουμε και την νομική βάση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, βάσει της οποίας γίνεται η επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Σκοπός Δεδομένα (βασικά στοιχεία) Βάση
Έρευνα σχετικά με την οργάνωσή μας και το έργο της Όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα Θεμιτά συμφέροντα - είναι απαραίτητο για εμάς να διαβάσουμε και να αποθηκεύσουμε το μήνυμά σας, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε με τον τρόπο που θα περιμένατε.
Εγγραφή ως μέλος Όνομα, email, στοιχεία επικοινωνίας, λόγοι για τους οποίους θέλετε να γίνετε μέλος της CC Σύμβαση - με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής έχετε συνάψει μια συμβατική σχέση μαζί μας, όπως ορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής μας.
Λειτουργία του ιστοτόπου Δραστηριότητα ιστοτόπου που συλλέγεται μέσω cookies Δικαιολογημένα συμφέροντα - είναι απαραίτητο να αποθηκεύουμε ένα μικρό αριθμό πληροφοριών, συνήθως μέσω cookies, για να παρέχουμε τη λειτουργικότητα που θα περιμένατε.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας μόνο με τρόπο που είναι κατάλληλος λαμβάνοντας υπόψη την βάση βάσει της οποίας συλλέχθηκαν τα δεδομένα αυτά, όπως ορίζεται στον πίνακα στο επάνω μέρος της παρούσας πολιτικής. Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

3. Πότε μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας μόνο εντός του οργανισμού μας.

Έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας για να διαβιβάσουμε τα δεδομένα στον αρμόδιο συντονιστή της χώρας σας.

Θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα στους συντονιστές της χώρας μας εκτός της ΕΕ μόνο εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 46 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

4. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις αρχές της ελαχιστοποίησης και της διαγραφής δεδομένων και εφαρμόζουμε εσωτερικές πολιτικές για να διασφαλίσουμε ότι ζητάμε πάντα μόνο τον ελάχιστο αριθμό δεδομένων για τον σχετικό σκοπό και διαγράφουμε τα δεδομένα αυτά αμέσως μόλις δεν απαιτούνται πλέον. Όταν τα δεδομένα συλλέγονται βάσει συγκατάθεσης, θα επιδιώκουμε την ανανέωση της συγκατάθεσης τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.

5. Δικαιώματα που έχετε επί των δεδομένων σας

Έχετε μια σειρά από δικαιώματα επί των δεδομένων σας, τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

Πλήρη περίληψη των νομικών δικαιωμάτων σας σχετικά με τα δεδομένα σας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Επιτρόπου Πληροφοριών εδώ: https://ico.org.uk/.

Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικό δικαίωμα που έχετε επί των δεδομένων σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Σημειώστε ότι η επίκληση ορισμένων από αυτά τα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας, θα μας καταστήσει αδύνατη τη συνέχιση της παροχής ορισμένων υπηρεσιών προς εσάς. Ωστόσο, όπου είναι δυνατόν, θα προσπαθούμε πάντα να επιτρέπουμε την μέγιστη δυνατή πρόσβαση στα δικαιώματά σας, συνεχίζοντας παράλληλα να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες.

6. Cookies & παρακολούθηση χρήσης

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο με γράμματα και αριθμούς που μεταφορτώνεται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται από πολλούς ιστότοπους και μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα, π.χ. να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να καταγράφουν τί έχετε βάλει στο καλάθι αγορών σας και να μετρούν τον αριθμό των ατόμων που επισκέπτονται έναν ιστότοπο.

Όταν τα cookies χρησιμοποιούνται για την συλλογή προσωπικών δεδομένων, παραθέτουμε τους σκοπούς αυτούς στην ενότητα 1 ανωτέρω, μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε επίσης ορισμένα cookies που δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, αλλά μας βοηθούν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Το Google Analytics παράγει στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Google Analytics σχετικά με την χρήση του ιστότοπού μας δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες. Τα δεδομένα συλλέγονται ανώνυμα, αποθηκεύονται από την Google και χρησιμοποιούνται από εμάς για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με την χρήση του ιστότοπου. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.google.com/privacypolicy.html.

7. Τροποποιήσεις

Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική απορρήτου και θα δημοσιεύουμε την πιο πρόσφατη έκδοση στον ιστότοπό μας. Εάν μια τροποποίηση μειώσει σημαντικά τα δικαιώματά σας, θα ενημερώσουμε τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα διατηρούμε και επηρεάζονται.