Gedragscode

Dit zijn de specifieke regels die hieruit voortvloeien:

 1. Elk lid is verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van de Gedragscode voor de Connecting Consciousness Code of Conduct (COC) (Gedragscode). Let er op dat updates zonder kennisgeving kunnen worden toegevoegd. Als je vragen of zorgen hebt over de COC of updates ervan, neem dan contact op met je plaatselijke coördinator. Als je lid wordt van CC, contact maakt met CC op communityplatforms zoals Mighty Networks, en/of deelneemt aan door CC gesponsorde evenementen, geven deze handelingen aan dat je het eens bent met de COC van Connecting Consciousness en dat je je zult houden aan de richtlijnen die hierin staan.
 2. We moedigen leden aan anderen uit te nodigen om lid te worden van Connecting Consciousness. Om lid te worden van CC, laat je aspirant-leden https://www.connecting-consciousness.org bezoeken, klik op het Connecting Consciousness logo, en vul de gevraagde informatie in om lid te worden. Let op dat alleen geregistreerde leden mogen deelnemen aan door CC gesponsorde evenementen en platforms, waardoor we een veilige ruimte kunnen scheppen voor leden om zich te verbinden.
 3. Alleen bevoegde coördinatoren van Connecting Consciousness mogen online of op sociale media CC groepen oprichten. Niemand mag CC contactinformatie gebruiken om de CC groep te creëren of te kiezen voor een ander doel, zoals het creëren van een aparte niet-CC groep (inclusief aparte sociale media groepen, enz.)
 4. Leden die plaatselijke CC bijeenkomsten willen organiseren, moeten dat doen met toestemming en begeleiding van hun door CC opgeleide land- of regio-coördinator.
 5. Respectvol en pittig debat kan vindingrijk zijn als het binnen gezonde grenzen gebeurt. Maar als dat debat ontaardt in een ruzie of storend gedrag, kan dat tot gevolg hebben dat leden uit de groep en mogelijk zelfs helemaal uit CC verwijderd worden. De beslissing van de coördinator in dit verband is definitief.
 6. Beoefen vriendelijkheid door andere CC leden te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Vermijd daarbij het plaatsen van commentaar uit de derde hand, roddel, of aanvallen op elkaar. Je wordt aangemoedigd om je persoonlijke ideeën en strategieën te delen, maar geef alsjeblieft geen ongevraagd advies. Dat wordt zelden op prijs gesteld.
 7. Intimideer of bedreig andere leden niet. Zulk gedrag wordt als storend beschouwd en kan reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van je CC lidmaatschap. Als een lid zich ooit bedreigd voelt, moet hij/zij dat onmiddellijk melden aan de landen- of statencoördinator.
 8. Een deel van de CC ervaring is vrienden maken met mede CC leden. Let op dat het uitwisselen van persoonlijke informatie uitsluitend ter keuze van elk lid is en dat het doen ervan op eigen risico/beloning is.
 9. Geen enkel lid van CC mag proberen anderen te imponeren dat hij/zij op de een of andere manier geestelijk meer gevorderd is dan andere leden. Alle vragen, ideeën en deskundigheid van leden worden gewaardeerd en op prijs gesteld, ongeacht de duur van het lidmaatschap, spirituele opleiding of welke andere factor dan ook.
 10. Wees bij het posten op sociale media of netwerkplatforms zoals Mighty Networks bedacht op het groeiende wereldwijde ledenaantal van CC en het totale volume van de berichten. Te vaak achter elkaar posten verstopt de feed en maakt het voor andere leden tijdrovend om te navigeren. Post daarom niet meer dan 10 - 15 keer per dag, met een maximum van 400 berichten per maand. Merk op dat deze richtlijnen alleen gelden voor nieuwe berichten; leden mogen zo veel reacties en privé chats sturen als ze willen.
 11. Commentaar, meningen en video's die op CC platforms zoals Mighty Networks geplaatst worden, geven niet noodzakelijk de mening van Connecting Consciousness weer, noch die van de eigenaars of organisatoren van de groep. Omdat alle video's van andere sociale media sites komen, zijn het die organisaties die de macht hebben ze weg te halen. Alle geschreven commentaren en geplaatste video's zijn onderworpen aan de richtlijnen van CC's Gedragscode.
 12. Beledigende seksistische, racistische of gender-commentaren zijn niet toegestaan. Het plaatsen van afbeeldingen of geschreven verhalen over misbruik, met inbegrip van verontrustende of overdreven grafische afbeeldingen, satanische verering of geweld is verboden. Beslissingen over wat beledigend materiaal is berusten bij de CC coördinator, die het recht heeft een thread, chat, kanaal of individueel lidmaatschap te beëindigen.
 13. Om te voorkomen dat ze een marktplaats worden, mogen leden op de CC platforms geen zelfpromotie doen of reclame maken voor financiële vergoeding. Wel mogen leden bij gelegenheid naar hun persoonlijke website verwijzen.
 14. Geen enkel individu of groep van individuen mag proberen magie van welke aard dan ook te beoefenen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de CC coördinator. Ter illustratie: het is aanvaardbaar een bijeenkomst te beginnen met een spiritueel beschermingsgebed of een meditatie, maar het aanroepen van geesten is ten strengste verboden.
 15. In geen geval mag materiaal worden ingevoerd, of gedeeld, dat een negatieve energieverbinding in zich draagt. CC behoudt zich het recht voor iedereen te verbannen die satanisch is of moedwillig anderen kwaad wil doen en/of een storende invloed wil hebben.
 16. Als een lid vindt dat deze regels overtreden zijn, moet hij/zij onmiddellijk contact opnemen met zijn/haar land/staat coördinator.