Connecting Consciousness als een
Spirituele en Vrijwillige Organisatie

CC groeit voortdurend in ledenaantal en verspreidt zich in steeds meer landen op alle continenten. We hebben wereldwijd vele duizenden leden in meer dan 100 landen en in veel van die landen zijn groepen gevormd met coördinatoren.

We komen fysiek of via Zoom/Skype bijeen en onze leden kunnen er zeker van zijn dat, hoe bijzonder hun mogelijke ervaringen ook zijn, hier in CC weten we dat er veel meer mogelijk is dan een gemiddelde mind vermoedt.

Bovendien gebruiken we een betrouwbaar platform om het netwerk van verbinding tussen al onze leden op internationale schaal te verzekeren.

CC reikt ook de hand aan andere organisaties / groepen met een spirituele grondslag en smeedt banden met deze leden.

About Simon Parkes

Initiator and founder of Connecting Consciousness is Simon Parkes. He is a British former elected politician, served a number of terms in office and in addition to his spiritual awareness he has access to helpful sources of information, not only due to his family background. His mother worked for the British domestic security service, MI5 and, as part of her work, wrote documents about UFOs that crashed on earth and were recovered by American special forces, she also reported to the NSA.

His grandfather worked for the British secret intelligence service, MI6, and was very closely associated with the American CIA. He was a British diplomat, and later served at the United Nations.

Simon Parkes has a lifetime of experience with extra-planetary lifeforms as well as military, and went public with this in 2010. In 2013 he was invited by the British Ministry of Defence to a secret British space radar station as a quasi confirmation of his background. Since then, he is respected by the media as an authority on various extraterrestrial races and beings.

In 2015 he became involved in the RV and has since then signed a number of NDAs with the White Hat’s.

About Rebecca Parkes

Rebecca Parkes (Becky) is the co-founder of Connecting Consciousness and leads the organisation’s day-to-day operations and spiritual offerings. She creates the Spiritual Topics with Chris Clifford which are shared with coordinators and members of CC as monthly discussion topics. Rebecca also hosts the Sacred Wisdom podcasts. She has a diploma in adult education focused on childbirth, a Degree in Biological Sciences, and a Masters in Environmental Health. Through Rebecca’s training and experiences, she is versed in various Shamanic traditions and healing styles, sound and light healing, hands on healing, divination, and developing one’s intuition. She also loves crystals, crystal healing, and taking walks in nature and by the seaside. She lives in England with her husband Simon Parkes and their cats and dogs.

Doelstellingen

Netwerken creëren

Via plaatselijke, nationale en internationale spirituele groepen.

Kennis delen

Door onderwijs, onderzoek en debat; de waarheid aan het licht brengen, zo het bewustzijn te vergroten, en mensen te informeren.

Stemmen combineren

Het veranderen van overheidsbeleid en attitudes, het beïnvloeden van de overheid. Het aanmoedigen van vragen die het debat kracht bijzetten, wat leidt tot de vaststellen van de waarheid.

Onze Doelen

Connecting Consciousness erkent dat de huidige structuren niet noodzakelijkerwijs ontvankelijk zijn voor mensen of voor de planeet, en streeft naar het oplossen van wereldwijde uitdagingen door middel van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling, onderwijs en bestuur.

Connecting Consciousness wil mensen steunen tijdens hun reis om wakker te worden voor de wereld om hen heen, om hun inzicht te ontwikkelen in wie ze zijn en hun ware positie in de wereld, en zo de mensheid en al het leven op een positieve manier vooruit te helpen.

Dienstbaarheid aan anderen in plaats van dienstbaarheid aan jezelf als een van de fundamentele waarden.

Hoe willen we dit doen? Door middel van drie onderling verbonden doelstellingen:

Onze Visie

In eerste instantie willen we in elk land over de hele wereld gecoördineerde groepen mensen hebben die soortgelijke ervaringen hebben gehad, en die vinden dat dienstbaar aan anderen veel belangrijker is dan dienstbaar aan zichzelf.

Mensen die misschien UFO's hebben gezien of buitenaardse ontvoeringen hebben meegemaakt of die een familielid hebben gehad dat contact heeft gehad met de geheime inlichtingendiensten of geheime organisaties en die de waarheid kennen.

Connecting Consciousness is een plaats waar mensen veilig kunnen praten op een ondersteunende manier, zonder dat anderen hen uitlachen.

We hebben groepen opgericht en zijn bezig nog meer groepen op te richten van mensen die elkaar kunnen en willen steunen in tijden van nood. Wat dat ook moge zijn. Is er geen noodsituatie dan komen groepen op een bepaald moment regelmatig bijeen, online of fysiek, en steunen elkaar gewoon. Spirituele mensen, mensen die belangstelling hebben voor het biologisch verbouwen van voedsel, mensen die begrijpen dat genezing niet alleen bestaat uit het slikken van een tabletje uit een flesje, mensen die begrijpen dat het grootste deel van het systeem om ons heen niet ontworpen is om ons te steunen maar om ons te beheersen. Mensen die in actie komen omdat ze zich zorgen maken over 5G, hormonen in voedsel of vaccinaties.

We willen de wereld laten zien dat er een andere manier is om mensen te waarderen. Dat er een andere manier is om dingen te doen.

Connecting Consciousness gaat over de macht teruggeven aan de mensen. Het gaat erom tegen de individuen te zeggen dat organisaties er van nature niet zijn om jou te steunen. Ze zijn er om zichzelf te scheppen en te steunen.

Connecting Consciousness wil invloed kunnen uitoefenen op de mensen die de wetten maken, de regels bepalen. We willen dat miljoenen mensen zich aansluiten bij Connecting Consciousness en door onze grote aantallen verandering teweegbrengen.

We zouden dus graag zien dat op een vreedzame manier mensen druk beginnen uit te oefenen waar er onrecht is. Waarom is het verkeerd om onrecht uit te dagen? Dat is het nooit.