Privacybeleid

How we respect privacy when we deal with personal information collected by our organisation

Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die wij, Connecting Consciousness, verzamelen over personen die interactie hebben met onze organisatie. Het legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken.

Als je opmerkingen of vragen hebt over deze mededeling, neem dan gerust contact met ons op via admin@connectingconsciousness.org

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

In de volgende tabel staan de soorten gegevens die we verzamelen en de rechtsgrondslag, volgens de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, waarop deze gegevens verwerkt worden.

Doel Gegevens (belangrijkste elementen) Grondslag
Informatie inwinnen over onze organisatie en haar werk Naam, e-mail, bericht Gewettigd belang - het is voor ons nodig om je bericht te lezen en op te slaan, zodat we kunnen reageren op de manier die jij zou verwachten.
Aanmelden als lid Naam, e-mail, contactgegevens, redenen waarom je lid wilt worden van CC Contract - door het inzenden van het aanmeldingsformulier ben je een contractuele relatie met ons aangegaan zoals beschreven in onze lidmaatschapsvoorwaarden.
Website functionaliteit Website activiteit verzameld via cookies Gewettigde belangen - het is nodig dat wij een kleine hoeveelheid informatie opslaan, meestal via cookies, om de functionaliteit te leveren die je zou verwachten.

2. Hoe we je gegevens gebruiken

Wij gebruiken je gegevens alleen op een manier die passend is gezien de basis waarop die gegevens verzameld werden, zoals vermeld in de tabel bovenaan dit beleid. Wij delen je gegevens niet met derden.

Wij kunnen je persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken om:

3. Wanneer we je gegevens delen

We delen je gegevens alleen binnen onze organisatie.

Je hebt ons uitdrukkelijk toestemming gegeven om gegevens door te geven aan je betreffende landcoördinator

We geven alleen gegevens door aan onze landencoördinatoren buiten de EU als er passende waarborgen zijn, zoals omschreven in artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Hoe lang we je gegevens bewaren

We nemen de principes van gegevensminimalisatie en -verwijdering ernstig en voeren een intern beleid om ervoor te zorgen dat we nooit meer dan de minimale hoeveelheid gegevens vragen voor het bijbehorende doel en dat we die gegevens onmiddellijk verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn. Wanneer gegevens op basis van toestemming worden verzameld, zullen we minstens om de drie jaar om verlenging van de toestemming vragen.

5. Rechten die je hebt op je gegevens

Je hebt een reeks rechten op je gegevens, waaronder de volgende:

Een volledig overzicht van je wettelijke rechten op je gegevens vind je op de website van de Information Commissioner's hier: https://ico.org.uk/

Als je de hierboven vermelde rechten wilt inzien, of andere wettelijke rechten die je volgens de huidige wetgeving over je gegevens hebt, neem dan contact met ons op.

Merk op dat een beroep op sommige van deze rechten, zoals het recht op het wissen van je gegevens, het ons onmogelijk zal maken om sommige diensten aan je te blijven leveren. Waar mogelijk zullen we echter altijd proberen een zo groot mogelijk beroep op je rechten mogelijk te maken en tegelijk zoveel mogelijk diensten aan je te blijven leveren.

6. Cookies & bijhouden van gebruik

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat op je computer wordt gedownload wanneer je een website bezoekt. Cookies worden door veel websites gebruikt en kunnen een aantal dingen doen, b.v. je voorkeuren onthouden, registreren wat je in je boodschappenmandje hebt gedaan, en het aantal mensen tellen dat een website bekijkt.

Waar cookies gebruikt worden om persoonlijke gegevens te verzamelen, vermelden we deze doeleinden in sectie 1 hierboven, samen met andere persoonlijke gegevens die we verzamelen. We gebruiken echter ook enkele cookies die geen persoonsgegevens verzamelen, maar die ons wel helpen anonieme informatie te verzamelen over hoe mensen onze website gebruiken. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. De door Google Analytics verzamelde informatie over het gebruik van onze website is niet persoonlijk identificeerbaar. De gegevens worden anoniem verzameld, door Google opgeslagen en door ons gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken. Het privacybeleid van Google is te vinden op http://www.google.com/privacypolicy.html.

7. Wijzigingen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen de meest recente versie op onze website publiceren. Als een wijziging je rechten op betekenisvolle wijze beperkt, zullen we de mensen van wie we persoonsgegevens bewaren en die worden beïnvloed, daarvan op de hoogte brengen.