Gedragscode

 1. Elk lid is verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van de Gedragscode voor de Connecting Consciousness Code of Conduct (COC) (Gedragscode). Let er op dat updates zonder kennisgeving kunnen worden toegevoegd. Als je vragen of zorgen hebt over de COC of updates ervan, neem dan contact op met je plaatselijke coördinator. Als je lid wordt van CC, contact maakt met CC op communityplatforms zoals Mighty Networks, en/of deelneemt aan door CC gesponsorde evenementen, geven deze handelingen aan dat je het eens bent met de COC van Connecting Consciousness en dat je je zult houden aan de richtlijnen die hierin staan.
 2. We moedigen leden aan anderen uit te nodigen om lid te worden van Connecting Consciousness. Om lid te worden van CC, laat je aspirant-leden https://www.connecting-consciousness.org bezoeken, klik op het Connecting Consciousness logo, en vul de gevraagde informatie in om lid te worden. Let op dat alleen geregistreerde leden mogen deelnemen aan door CC gesponsorde evenementen en platforms, waardoor we een veilige ruimte kunnen scheppen voor leden om zich te verbinden.
 3. Alleen bevoegde coördinatoren van Connecting Consciousness mogen online of op sociale media CC groepen oprichten. Niemand mag CC contactinformatie gebruiken om de CC groep te creëren of te kiezen voor een ander doel, zoals het creëren van een aparte niet-CC groep (inclusief aparte sociale media groepen, enz.)
 4. Leden die plaatselijke CC bijeenkomsten willen organiseren, moeten dat doen met toestemming en begeleiding van hun door CC opgeleide land- of regio-coördinator.
 5. Respectvol en pittig debat kan vindingrijk zijn als het binnen gezonde grenzen gebeurt. Maar als dat debat ontaardt in een ruzie of storend gedrag, kan dat tot gevolg hebben dat leden uit de groep en mogelijk zelfs helemaal uit CC verwijderd worden. De beslissing van de coördinator in dit verband is definitief.
 6. Beoefen vriendelijkheid door andere CC leden te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Vermijd daarbij het plaatsen van commentaar uit de derde hand, roddel, of aanvallen op elkaar. Je wordt aangemoedigd om je persoonlijke ideeën en strategieën te delen, maar geef alsjeblieft geen ongevraagd advies. Dat wordt zelden op prijs gesteld.
 7. Intimideer of bedreig andere leden niet. Zulk gedrag wordt als storend beschouwd en kan reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van je CC lidmaatschap. Als een lid zich ooit bedreigd voelt, moet hij/zij dat onmiddellijk melden aan de landen- of statencoördinator.
 8. Een deel van de CC ervaring is vrienden maken met mede CC leden. Let op dat het uitwisselen van persoonlijke informatie uitsluitend ter keuze van elk lid is en dat het doen ervan op eigen risico/beloning is.
 9. Geen enkel lid van CC mag proberen anderen te imponeren dat hij/zij op de een of andere manier geestelijk meer gevorderd is dan andere leden. Alle vragen, ideeën en deskundigheid van leden worden gewaardeerd en op prijs gesteld, ongeacht de duur van het lidmaatschap, spirituele opleiding of welke andere factor dan ook.
 10. Wees bij het posten op sociale media of netwerkplatforms zoals Mighty Networks bedacht op het groeiende wereldwijde ledenaantal van CC en het totale volume van de berichten. Te vaak achter elkaar posten verstopt de feed en maakt het voor andere leden tijdrovend om te navigeren. Post daarom niet meer dan 10 - 15 keer per dag, met een maximum van 400 berichten per maand. Merk op dat deze richtlijnen alleen gelden voor nieuwe berichten; leden mogen zo veel reacties en privé chats sturen als ze willen.
 11. Commentaar, meningen en video's die op CC platforms zoals Mighty Networks geplaatst worden, geven niet noodzakelijk de mening van Connecting Consciousness weer, noch die van de eigenaars of organisatoren van de groep. Omdat alle video's van andere sociale media sites komen, zijn het die organisaties die de macht hebben ze weg te halen. Alle geschreven commentaren en geplaatste video's zijn onderworpen aan de richtlijnen van CC's Gedragscode.
 12. Beledigende seksistische, racistische of gender-commentaren zijn niet toegestaan. Het plaatsen van afbeeldingen of geschreven verhalen over misbruik, met inbegrip van verontrustende of overdreven grafische afbeeldingen, satanische verering of geweld is verboden. Beslissingen over wat beledigend materiaal is berusten bij de CC coördinator, die het recht heeft een thread, chat, kanaal of individueel lidmaatschap te beëindigen.
 13. Om te voorkomen dat ze een marktplaats worden, mogen leden op de CC platforms geen zelfpromotie doen of reclame maken voor financiële vergoeding. Wel mogen leden bij gelegenheid naar hun persoonlijke website verwijzen.
 14. Geen enkel individu of groep van individuen mag proberen magie van welke aard dan ook te beoefenen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de CC coördinator. Ter illustratie: het is aanvaardbaar een bijeenkomst te beginnen met een spiritueel beschermingsgebed of een meditatie, maar het aanroepen van geesten is ten strengste verboden.
 15. In geen geval mag materiaal worden ingevoerd, of gedeeld, dat een negatieve energieverbinding in zich draagt. CC behoudt zich het recht voor iedereen te verbannen die satanisch is of moedwillig anderen kwaad wil doen en/of een storende invloed wil hebben.
 16. Als een lid vindt dat deze regels overtreden zijn, moet hij/zij onmiddellijk contact opnemen met zijn/haar land/staat coördinator.

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die wij, Connecting Consciousness, verzamelen over personen die interactie hebben met onze organisatie. Het legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken.

Als je opmerkingen of vragen hebt over deze mededeling, neem dan gerust contact met ons op via admin@connectingconsciousness.org

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

In de volgende tabel staan de soorten gegevens die we verzamelen en de rechtsgrondslag, volgens de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, waarop deze gegevens verwerkt worden.

Doel Gegevens (belangrijkste elementen) Grondslag
Informatie inwinnen over onze organisatie en haar werk Naam, e-mail, bericht Gewettigd belang - het is voor ons nodig om je bericht te lezen en op te slaan, zodat we kunnen reageren op de manier die jij zou verwachten.
Aanmelden als lid Naam, e-mail, contactgegevens, redenen waarom je lid wilt worden van CC Contract - door het inzenden van het aanmeldingsformulier ben je een contractuele relatie met ons aangegaan zoals beschreven in onze lidmaatschapsvoorwaarden.
Website functionaliteit Website activiteit verzameld via cookies Gewettigde belangen - het is nodig dat wij een kleine hoeveelheid informatie opslaan, meestal via cookies, om de functionaliteit te leveren die je zou verwachten.

2. Hoe we je gegevens gebruiken

Wij gebruiken je gegevens alleen op een manier die passend is gezien de basis waarop die gegevens verzameld werden, zoals vermeld in de tabel bovenaan dit beleid. Wij delen je gegevens niet met derden.

Wij kunnen je persoonlijke gegevens bijvoorbeeld gebruiken om:

 • vragen te beantwoorden die je ons stuurt;
 • wanneer je daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd, je per e-mail marketingberichten te sturen over ons werk waarvan wij denken dat het voor jou interessant kan zijn.

3. Wanneer we je gegevens delen

We delen je gegevens alleen binnen onze organisatie.

Je hebt ons uitdrukkelijk toestemming gegeven om gegevens door te geven aan je betreffende landcoördinator

We geven alleen gegevens door aan onze landencoördinatoren buiten de EU als er passende waarborgen zijn, zoals omschreven in artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Hoe lang we je gegevens bewaren

We nemen de principes van gegevensminimalisatie en -verwijdering ernstig en voeren een intern beleid om ervoor te zorgen dat we nooit meer dan de minimale hoeveelheid gegevens vragen voor het bijbehorende doel en dat we die gegevens onmiddellijk verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn. Wanneer gegevens op basis van toestemming worden verzameld, zullen we minstens om de drie jaar om verlenging van de toestemming vragen.

5. Rechten die je hebt op je gegevens

Je hebt een reeks rechten op je gegevens, waaronder de volgende:

 • Wanneer de gegevensverwerking op toestemming berust, kun je die toestemming te allen tijde intrekken en we zullen het je zo gemakkelijk mogelijk maken om dat te doen (bijvoorbeeld door 'unsubscribe' links onderaan al onze marketing e-mails te plaatsen).
 • Je hebt het recht om rectificatie en/of verwijdering van je informatie te vragen
 • Je hebt het recht op toegang tot je informatie.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner als je vindt dat je rechten geschonden zijn.

Een volledig overzicht van je wettelijke rechten op je gegevens vind je op de website van de Information Commissioner's hier: https://ico.org.uk/

Als je de hierboven vermelde rechten wilt inzien, of andere wettelijke rechten die je volgens de huidige wetgeving over je gegevens hebt, neem dan contact met ons op.

Merk op dat een beroep op sommige van deze rechten, zoals het recht op het wissen van je gegevens, het ons onmogelijk zal maken om sommige diensten aan je te blijven leveren. Waar mogelijk zullen we echter altijd proberen een zo groot mogelijk beroep op je rechten mogelijk te maken en tegelijk zoveel mogelijk diensten aan je te blijven leveren.

6. Cookies & bijhouden van gebruik

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat op je computer wordt gedownload wanneer je een website bezoekt. Cookies worden door veel websites gebruikt en kunnen een aantal dingen doen, b.v. je voorkeuren onthouden, registreren wat je in je boodschappenmandje hebt gedaan, en het aantal mensen tellen dat een website bekijkt.

Waar cookies gebruikt worden om persoonlijke gegevens te verzamelen, vermelden we deze doeleinden in sectie 1 hierboven, samen met andere persoonlijke gegevens die we verzamelen. We gebruiken echter ook enkele cookies die geen persoonsgegevens verzamelen, maar die ons wel helpen anonieme informatie te verzamelen over hoe mensen onze website gebruiken. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op de computers van de gebruikers worden opgeslagen. De door Google Analytics verzamelde informatie over het gebruik van onze website is niet persoonlijk identificeerbaar. De gegevens worden anoniem verzameld, door Google opgeslagen en door ons gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken. Het privacybeleid van Google is te vinden op http://www.google.com/privacypolicy.html.

7. Wijzigingen

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen de meest recente versie op onze website publiceren. Als een wijziging je rechten op betekenisvolle wijze beperkt, zullen we de mensen van wie we persoonsgegevens bewaren en die worden beïnvloed, daarvan op de hoogte brengen.


Mighty Networks Account (optioneel)

Om de mogelijkheid te bieden in contact te komen met andere leden van Connecting Consciousness plaatselijk en over de hele wereld gebruiken we Mighty Networks om ons community platform te hosten. Klik hieronder om het privacy beleid van Mighty Networks te bekijken:
www.mightynetworks.com/privacy-policy


Probeer je lid te worden van Mighty Networks?

Om bij ons aan te sluiten op Mighty Networks neem je contact op met je coördinator om aan de uitnodigingenlijst toegevoegd te worden. Schrijf je alsjeblieft niet opnieuw in.

Contact Coördinator

Adres wijzigen?

Ben je al CC lid en is je adres gewijzigd? Klik dan op de knop hieronder en stuur ons een kort bericht. Schrijf je niet opnieuw in.

Adres wijzigen

Wie is mijn coördinator?

Ben je al CC lid en weet je niet wie je huidige coördinator is? Klik dan op de knop hieronder en stuur ons een korte vraag. Schrijf je alsjeblieft niet opnieuw in.

Contact Coördinator