De CC website is voor je gemak vertaald door een lid van Connecting Consciousness. De officiële tekst is de Engelse versie van deze website. Eventuele discrepanties of verschillen in de vertaling zijn niet bindend en hebben geen juridische gevolgen voor naleving of handhaving. Als er vragen rijzen over de juistheid van de informatie in de vertaalde website, raadpleeg dan de Engelse versie van deze website die de officiële versie is.

Gedragscode

Dit zijn de specifieke regels die hieruit voortvloeien:

 1. Elk lid is verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van de gedragscode van Connecting Consciousness (COC). Houd er rekening mee dat updates kunnen worden toegevoegd zonder kennisgeving. Als je vragen of zorgen hebt over de COC of updates ervan, neem dan contact op met je plaatselijke coördinator. Wanneer je je als lid aansluit bij CC, verbinding maakt met CC op gemeenschapsplatforms zoals Mighty Networks, en/of deelneemt aan door CC gesponsorde evenementen, geef je daarmee aan dat je instemt met de gedragscode van Connecting Consciousness en dat je je zult houden aan de hierin beschreven richtlijnen.
 2. Als lid van Connecting Consciousness moedigen we je aan contact te leggen met andere CC-leden en coördinatoren. Deze verbindingen kunnen worden gelegd op gemeenschapsplatforms zoals Mighty Networks en andere platforms die in je omgeving worden aangeboden. We verwelkomen je deelname aan CC Events zoals onze fysieke bijeenkomsten of op geplande groepszoom bijeenkomsten. Spirituele mensen die zich groeperen met goede intenties zoals het verschuiven naar hoger bewustzijn, healing of gewoon samen deelnemen aan hoge vibratie gesprekken maken echt een positief verschil voor het Collectief in deze uitdagende tijden.
 3. Onze Oprichters hebben besloten om alleen leden van onze Organisatie (tenzij uitnodigingen vooraf zijn goedgekeurd) toe te laten tot bijeenkomsten of sociale platforms. Dit is om de veiligheid van onze leden en Coördinatoren te waarborgen en om te voldoen aan onze GDPR-wetten in het Verenigd Koninkrijk, zodat er geen ongepast gebruik wordt gemaakt van informatie die in deze veilige ruimte wordt gedeeld. De regel geldt voor elk van onze CC Social Media Platforms waar deelname alleen op uitnodiging plaatsvindt. Het is daarom door de CC Oprichters verboden voor een persoon om de CC contactinformatie te gebruiken om de CC groep te creëren of te coöpteren voor een ander doel, zoals het creëren van een aparte niet-CC groep (inclusief aparte sociale media groepen, etc.) Dit kan leiden tot verwijdering van je lidmaatschap en vervolging als je de GDPR wetten hebt overtreden.
 4. Leden zijn welkom om CC evenementen te organiseren en deel te nemen aan evenementen zoals vreedzame protesten onder onze CC banners of CC vertegenwoordiging op holistische beurzen. Dit kan echter alleen worden uitgevoerd met voorafgaande toestemming en begeleiding van hun CC opgeleide land of staat coördinator, die indien nodig speciale toestemmingen zal verkrijgen van onze Stichters, om geen wetten te overtreden.
 5. We verwachten van onze coördinatoren dat ze zich integer en respectvol gedragen, met eerbied voor hun soevereiniteit en hun plaats in deze wereld. We zijn allemaal soevereine wezens, en niemand heeft heerschappij over een ander soeverein wezen. Daarom vragen we dat je alle andere leden en Coördinatoren met hetzelfde respect behandelt als jezelf. Behandel andere CC-leden en je Coördinatoren zoals je zelf behandeld wilt worden.
 6. Open, transparante en pittige discussies tussen leden kunnen gezond zijn wanneer ze met respect en aandacht voor elkaar worden gevoerd. Wanneer echter grenzen worden overschreden, ontaarden deze discussies in onaangenaamheden en ruzies. Storend gedrag en onvriendelijkheid kunnen leiden tot negativiteit, angst en gebrek aan samenhang binnen de groep.
 7. Leden die onbeschoft en onbeheerst zijn of geen fatsoen, grenzen of uitbarstingen van uit de hand gelopen gedrag vertonen, of zich gedragen op een manier die tegen onze CC Ethos ingaat, worden uit de vergadering verwijderd voor de veiligheid van andere leden en de integriteit van onze Organisatie. Dit kan ertoe leiden dat een lid of leden uit de groep en mogelijk uit de CC worden verwijderd. De coördinator behoudt zich het recht voor de bijeenkomst stil te leggen om de negativiteit in te dammen en de beslissing te nemen het lid of de leden uit onze Organisatie te verwijderen. Wij waarderen alle inspanningen om de vibratie van deze bijeenkomsten vriendelijk, meelevend, bedachtzaam en respectvol te houden.
 8. Intimidatie en bedreigingen worden binnen CC niet getolereerd. Wij zijn een Spirituele Organisatie en iedereen die deze eigenschappen vertoont hoort niet thuis in onze Organisatie. Zij zullen uit CC worden verwijderd. Als een lid zich ooit bedreigd voelt, moet hij/zij dit onmiddellijk melden aan de coördinator van het land of de staat.
 9. Discriminatie van een lid of van een coördinator of teamlid wordt in onze Organisatie niet door de vingers gezien. Als een lid vindt dat een van de bovenstaande regels is overtreden, en hij/zij zich onveilig voelt, moet hij/zij onmiddellijk contact opnemen met zijn/haar land/staatscoördinator.
 10. We zouden het op prijs stellen als je dit ook op andere CC-fora, zoals op sociale media en in e-mails, zou willen doen. Hoewel we jullie aanmoedigen om vaardigheden en strategieën te delen om met uitdagingen, opmerkingen van lage trillingen en kwetsende woorden om te gaan, veroorzaken aanvallen op elkaar schade, en als spirituele wezens weten we dat wanneer het één treft, het de hele mensheid treft. We tolereren geen beledigende, seksistische, racistische of gendergebonden opmerkingen. Het plaatsen van afbeeldingen of geschreven verhalen over misbruik, inclusief verontrustende of overdreven grafische afbeeldingen, satanische verering of geweld is verboden. Onze coördinatoren en moderatoren hebben het recht om een thread, chat, kanaal of individueel lidmaatschap te beëindigen. Neem hier goed notie van als je berichten plaatst op onze sites.
 11. Houd bij het posten op sociale media of netwerkplatforms zoals Mighty Networks rekening met het groeiende wereldwijde lidmaatschap van CC en de totale hoeveelheid posts. Achtereenvolgens en te vaak posten verstopt de feed en maakt het voor andere leden tijdrovend om te navigeren. We vragen je met respect niet meer dan 10 - 15 keer per dag te posten, of niet meer dan 400 berichten per maand te plaatsen. Als organisatie zonder winstoogmerk zul je begrijpen dat we afhankelijk zijn van donaties en dat deze platforms ons geld kosten. Het gebruik van onze bandbreedte kost ons enorm veel geld, maar we zijn blij dat we hiervoor fondsen kunnen gebruiken als het gaat om het genereren van goede en niet van overstuur geraakte of weinig trillende berichten. Merk op dat deze richtlijnen alleen gelden voor nieuwe berichten; leden mogen zoveel reacties en privéchats sturen als ze willen.
 12. Het is belangrijk te begrijpen dat opmerkingen, meningen en video's die op CC-platforms zoals Mighty Networks worden geplaatst niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Connecting Consciousness weergeven, noch die van de oprichters of organisatoren van de groep. Aangezien video's afkomstig kunnen zijn van andere sociale media sites, is het de verantwoordelijkheid van die organisaties om ze te verwijderen, zoals YouTube etc. Het is niet de verantwoordelijkheid van CC om ze van Sociale Platforms te verwijderen. Alle schriftelijke opmerkingen en geplaatste video's vallen onder de richtlijnen van CC's gedragscode.
 13. Om te voorkomen dat CC wordt gebruikt als middel om onwettig zaken te doen, vragen we leden om zich te onthouden van zelfpromotie of reclame voor financiële beloning op CC-platforms. Wel mogen leden bij gelegenheid verwijzen naar hun persoonlijke websites of genezingsdiensten, bijvoorbeeld met voorafgaande toestemming van CC.
 14. Als spirituele organisatie keuren we de praktijken van zwarte magie niet goed. We verzoeken je beleefd om binnen onze groepen geen magie te beoefenen. We vragen je beleefd om bij twijfel advies te vragen aan je coördinator. Ter illustratie: het is acceptabel om een bijeenkomst te beginnen met een spiritueel beschermingsgebed of meditatie, maar het aanroepen van geesten is strikt verboden. In geen geval mag materiaal worden geïntroduceerd of gedeeld dat een negatieve energieverbinding in zich draagt. CC behoudt zich het recht voor iedereen te weren die satanisch is of die moedwillig anderen schade wil berokkenen en/of een verstorende invloed wil uitoefenen.
 15. Een deel van de CC-ervaring is het maken van vrienden met mede CC-leden. Wees je ervan bewust dat het delen en uitwisselen van persoonlijke informatie zoals e-mails, telefoonnummers en adressen uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de leden. Het delen van je persoonlijke informatie op deze manier gebeurt op eigen risico. CC is niet verantwoordelijk voor misbruik van je persoonlijke informatie die op deze manier wordt uitgewisseld.
 16. Als spirituele organisatie begrijpen we dat we hier allemaal zijn om te groeien en te leren. We eren de ziel in elk van onze leden. Onze leden variëren van 18-jarigen tot ouderen en we voelen ons werkelijk gezegend en vereerd om jullie als onze leden te hebben. Niemand is spiritueel verder gevorderd dan andere leden, we hebben gewoon verschillende lessen. We waarderen al onze leden. We waarderen al jullie vragen, ideeën en expertise, ongeacht de duur van het lidmaatschap, spirituele training, cultuur en niveau van spiritueel bewustzijn.

Bijgewerkt in april 2022