De CC website is voor je gemak vertaald door een lid van Connecting Consciousness. De officiële tekst is de Engelse versie van deze website. Eventuele discrepanties of verschillen in de vertaling zijn niet bindend en hebben geen juridische gevolgen voor naleving of handhaving. Als er vragen rijzen over de juistheid van de informatie in de vertaalde website, raadpleeg dan de Engelse versie van deze website die de officiële versie is.

Privacybeleid

Hoe we privacy respecteren wanneer we omgaan met persoonlijke informatie die door onze organisatie wordt verzameld

Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die wij, Connecting Consciousness, verzamelen over personen die met onze organisatie omgaan. Het legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken.

Als je opmerkingen of vragen hebt over deze mededeling, neem dan gerust contact met ons op via admin@connectingconsciousness.org

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

In de volgende tabel wordt uitgelegd welke soorten gegevens wij verzamelen en op welke rechtsgrondslag, volgens de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, deze gegevens worden verwerkt.

Doel Gegevens (belangrijkste elementen) Grondslag
Vragen stellen over onze organisatie en haar werk Naam, e-mail, bericht Gerechtvaardigde belangen - het is voor ons noodzakelijk om je bericht te lezen en op te slaan zodat we kunnen reageren op de manier die je verwacht.
Aanmelden als lid Naam, e-mail, contactgegevens, redenen waarom je lid wilt worden van CC Contract - door het indienen van het aanmeldingsformulier ben je een contractuele relatie met ons aangegaan zoals uiteengezet in onze lidmaatschapsvoorwaarden.
Website functionaliteit Website activiteit verzameld via cookies Legitieme belangen - het is voor ons noodzakelijk om een kleine hoeveelheid informatie op te slaan, meestal via cookies, om de functionaliteit te leveren die je zou verwachten.

2. Hoe we je gegevens gebruiken

Wij zullen je gegevens alleen gebruiken op een manier die passend is gezien de basis waarop die gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in de tabel bovenaan dit beleid. Wij delen jouw gegevens niet met Derden.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om:

3. Wanneer we je gegevens delen

We delen je gegevens alleen binnen onze organisatie.

Je hebt ons uitdrukkelijk toestemming gegeven om gegevens door te geven aan de coördinator van jouw land.

We geven alleen gegevens door aan onze landencoördinatoren buiten de EU als er passende waarborgen zijn zoals bepaald in artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Hoe lang we je gegevens bewaren

Wij nemen de beginselen van gegevensminimalisatie en -verwijdering serieus en hebben een intern beleid om ervoor te zorgen dat we alleen om de minimale hoeveelheid gegevens voor het bijbehorende doel vragen en die gegevens onmiddellijk verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn. Wanneer gegevens worden verzameld op basis van toestemming, zullen we minstens om de drie jaar vragen om verlenging van de toestemming.

5. Rechten die je hebt op je gegevens

Je hebt een reeks rechten op je gegevens, waaronder de volgende:

Een volledig overzicht van je wettelijke rechten op je gegevens vind je hier op de website van de Information Commissioner: https://ico.org.uk/

Als je de bovenstaande rechten, of andere wettelijke rechten die je volgens de huidige wetgeving op je gegevens hebt, wilt inzien, neem dan contact met ons op.

Houd er rekening mee dat een beroep op sommige van deze rechten, zoals het recht om je gegevens te wissen, het voor ons onmogelijk maakt om bepaalde diensten aan je te blijven leveren. Waar mogelijk zullen we echter altijd proberen een maximale toegang tot je rechten mogelijk te maken en tegelijkertijd zoveel mogelijk diensten aan je te blijven leveren.

6. Cookies & gebruikstracering

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat op je computer wordt gedownload wanneer je een website bezoekt. Cookies worden door veel websites gebruikt en kunnen een aantal dingen doen, bijvoorbeeld je voorkeuren onthouden, registreren wat je in je winkelmandje hebt gestopt en het aantal mensen tellen dat een website bekijkt.

Waar cookies worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, noemen we deze doeleinden in punt 1 hierboven, samen met andere persoonsgegevens die we verzamelen. We gebruiken echter ook enkele cookies die geen persoonsgegevens verzamelen, maar die ons helpen anonieme informatie te verzamelen over hoe mensen onze website gebruiken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De door Google Analytics verzamelde informatie over het gebruik van onze website is niet persoonlijk identificeerbaar. De gegevens worden anoniem verzameld, door Google opgeslagen en door ons gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.

7. Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen de meest actuele versie op onze website publiceren. Als een wijziging je rechten aanzienlijk beperkt, stellen we de mensen van wie we de persoonsgegevens hebben en die hierdoor worden beïnvloed, hiervan op de hoogte.