De CC website is voor je gemak vertaald door een lid van Connecting Consciousness. De officiële tekst is de Engelse versie van deze website. Eventuele discrepanties of verschillen in de vertaling zijn niet bindend en hebben geen juridische gevolgen voor naleving of handhaving. Als er vragen rijzen over de juistheid van de informatie in de vertaalde website, raadpleeg dan de Engelse versie van deze website die de officiële versie is.

Gedragscode

 1. Elk lid is verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van de gedragscode van Connecting Consciousness (COC). Houd er rekening mee dat updates kunnen worden toegevoegd zonder kennisgeving. Als je vragen of zorgen hebt over de COC of updates ervan, neem dan contact op met je plaatselijke coördinator. Wanneer je je als lid aansluit bij CC, verbinding maakt met CC op gemeenschapsplatforms zoals Mighty Networks, en/of deelneemt aan door CC gesponsorde evenementen, geef je daarmee aan dat je instemt met de gedragscode van Connecting Consciousness en dat je je zult houden aan de hierin beschreven richtlijnen.
 2. Als lid van Connecting Consciousness moedigen we je aan contact te leggen met andere CC-leden en coördinatoren. Deze verbindingen kunnen worden gelegd op gemeenschapsplatforms zoals Mighty Networks en andere platforms die in je omgeving worden aangeboden. We verwelkomen je deelname aan CC Events zoals onze fysieke bijeenkomsten of op geplande groepszoom bijeenkomsten. Spirituele mensen die zich groeperen met goede intenties zoals het verschuiven naar hoger bewustzijn, healing of gewoon samen deelnemen aan hoge vibratie gesprekken maken echt een positief verschil voor het Collectief in deze uitdagende tijden.
 3. Onze Oprichters hebben besloten om alleen leden van onze Organisatie (tenzij uitnodigingen vooraf zijn goedgekeurd) toe te laten tot bijeenkomsten of sociale platforms. Dit is om de veiligheid van onze leden en Coördinatoren te waarborgen en om te voldoen aan onze GDPR-wetten in het Verenigd Koninkrijk, zodat er geen ongepast gebruik wordt gemaakt van informatie die in deze veilige ruimte wordt gedeeld. De regel geldt voor elk van onze CC Social Media Platforms waar deelname alleen op uitnodiging plaatsvindt. Het is daarom door de CC Oprichters verboden voor een persoon om de CC contactinformatie te gebruiken om de CC groep te creëren of te coöpteren voor een ander doel, zoals het creëren van een aparte niet-CC groep (inclusief aparte sociale media groepen, etc.) Dit kan leiden tot verwijdering van je lidmaatschap en vervolging als je de GDPR wetten hebt overtreden.
 4. Leden zijn welkom om CC evenementen te organiseren en deel te nemen aan evenementen zoals vreedzame protesten onder onze CC banners of CC vertegenwoordiging op holistische beurzen. Dit kan echter alleen worden uitgevoerd met voorafgaande toestemming en begeleiding van hun CC opgeleide land of staat coördinator, die indien nodig speciale toestemmingen zal verkrijgen van onze Stichters, om geen wetten te overtreden.
 5. We verwachten van onze coördinatoren dat ze zich integer en respectvol gedragen, met eerbied voor hun soevereiniteit en hun plaats in deze wereld. We zijn allemaal soevereine wezens, en niemand heeft heerschappij over een ander soeverein wezen. Daarom vragen we dat je alle andere leden en Coördinatoren met hetzelfde respect behandelt als jezelf. Behandel andere CC-leden en je Coördinatoren zoals je zelf behandeld wilt worden.
 6. Open, transparante en pittige discussies tussen leden kunnen gezond zijn wanneer ze met respect en aandacht voor elkaar worden gevoerd. Wanneer echter grenzen worden overschreden, ontaarden deze discussies in onaangenaamheden en ruzies. Storend gedrag en onvriendelijkheid kunnen leiden tot negativiteit, angst en gebrek aan samenhang binnen de groep.
 7. Leden die onbeschoft en onbeheerst zijn of geen fatsoen, grenzen of uitbarstingen van uit de hand gelopen gedrag vertonen, of zich gedragen op een manier die tegen onze CC Ethos ingaat, worden uit de vergadering verwijderd voor de veiligheid van andere leden en de integriteit van onze Organisatie. Dit kan ertoe leiden dat een lid of leden uit de groep en mogelijk uit de CC worden verwijderd. De coördinator behoudt zich het recht voor de bijeenkomst stil te leggen om de negativiteit in te dammen en de beslissing te nemen het lid of de leden uit onze Organisatie te verwijderen. Wij waarderen alle inspanningen om de vibratie van deze bijeenkomsten vriendelijk, meelevend, bedachtzaam en respectvol te houden.
 8. Intimidatie en bedreigingen worden binnen CC niet getolereerd. Wij zijn een Spirituele Organisatie en iedereen die deze eigenschappen vertoont hoort niet thuis in onze Organisatie. Zij zullen uit CC worden verwijderd. Als een lid zich ooit bedreigd voelt, moet hij/zij dit onmiddellijk melden aan de coördinator van het land of de staat.
 9. Discriminatie van een lid of van een coördinator of teamlid wordt in onze Organisatie niet door de vingers gezien. Als een lid vindt dat een van de bovenstaande regels is overtreden, en hij/zij zich onveilig voelt, moet hij/zij onmiddellijk contact opnemen met zijn/haar land/staatscoördinator.
 10. We zouden het op prijs stellen als je dit ook op andere CC-fora, zoals op sociale media en in e-mails, zou willen doen. Hoewel we jullie aanmoedigen om vaardigheden en strategieën te delen om met uitdagingen, opmerkingen van lage trillingen en kwetsende woorden om te gaan, veroorzaken aanvallen op elkaar schade, en als spirituele wezens weten we dat wanneer het één treft, het de hele mensheid treft. We tolereren geen beledigende, seksistische, racistische of gendergebonden opmerkingen. Het plaatsen van afbeeldingen of geschreven verhalen over misbruik, inclusief verontrustende of overdreven grafische afbeeldingen, satanische verering of geweld is verboden. Onze coördinatoren en moderatoren hebben het recht om een thread, chat, kanaal of individueel lidmaatschap te beëindigen. Neem hier goed notie van als je berichten plaatst op onze sites.
 11. Houd bij het posten op sociale media of netwerkplatforms zoals Mighty Networks rekening met het groeiende wereldwijde lidmaatschap van CC en de totale hoeveelheid posts. Achtereenvolgens en te vaak posten verstopt de feed en maakt het voor andere leden tijdrovend om te navigeren. We vragen je met respect niet meer dan 10 - 15 keer per dag te posten, of niet meer dan 400 berichten per maand te plaatsen. Als organisatie zonder winstoogmerk zul je begrijpen dat we afhankelijk zijn van donaties en dat deze platforms ons geld kosten. Het gebruik van onze bandbreedte kost ons enorm veel geld, maar we zijn blij dat we hiervoor fondsen kunnen gebruiken als het gaat om het genereren van goede en niet van overstuur geraakte of weinig trillende berichten. Merk op dat deze richtlijnen alleen gelden voor nieuwe berichten; leden mogen zoveel reacties en privéchats sturen als ze willen.
 12. Het is belangrijk te begrijpen dat opmerkingen, meningen en video's die op CC-platforms zoals Mighty Networks worden geplaatst niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Connecting Consciousness weergeven, noch die van de oprichters of organisatoren van de groep. Aangezien video's afkomstig kunnen zijn van andere sociale media sites, is het de verantwoordelijkheid van die organisaties om ze te verwijderen, zoals YouTube etc. Het is niet de verantwoordelijkheid van CC om ze van Sociale Platforms te verwijderen. Alle schriftelijke opmerkingen en geplaatste video's vallen onder de richtlijnen van CC's gedragscode.
 13. Om te voorkomen dat CC wordt gebruikt als middel om onwettig zaken te doen, vragen we leden om zich te onthouden van zelfpromotie of reclame voor financiële beloning op CC-platforms. Wel mogen leden bij gelegenheid verwijzen naar hun persoonlijke websites of genezingsdiensten, bijvoorbeeld met voorafgaande toestemming van CC.
 14. Als spirituele organisatie keuren we de praktijken van zwarte magie niet goed. We verzoeken je beleefd om binnen onze groepen geen magie te beoefenen. We vragen je beleefd om bij twijfel advies te vragen aan je coördinator. Ter illustratie: het is acceptabel om een bijeenkomst te beginnen met een spiritueel beschermingsgebed of meditatie, maar het aanroepen van geesten is strikt verboden. In geen geval mag materiaal worden geïntroduceerd of gedeeld dat een negatieve energieverbinding in zich draagt. CC behoudt zich het recht voor iedereen te weren die satanisch is of die moedwillig anderen schade wil berokkenen en/of een verstorende invloed wil uitoefenen.
 15. Een deel van de CC-ervaring is het maken van vrienden met mede CC-leden. Wees je ervan bewust dat het delen en uitwisselen van persoonlijke informatie zoals e-mails, telefoonnummers en adressen uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de leden. Het delen van je persoonlijke informatie op deze manier gebeurt op eigen risico. CC is niet verantwoordelijk voor misbruik van je persoonlijke informatie die op deze manier wordt uitgewisseld.
 16. Als spirituele organisatie begrijpen we dat we hier allemaal zijn om te groeien en te leren. We eren de ziel in elk van onze leden. Onze leden variëren van 18-jarigen tot ouderen en we voelen ons werkelijk gezegend en vereerd om jullie als onze leden te hebben. Niemand is spiritueel verder gevorderd dan andere leden, we hebben gewoon verschillende lessen. We waarderen al onze leden. We waarderen al jullie vragen, ideeën en expertise, ongeacht de duur van het lidmaatschap, spirituele training, cultuur en niveau van spiritueel bewustzijn.

Bijgewerkt in april 2022


Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die wij, Connecting Consciousness, verzamelen over personen die met onze organisatie omgaan. Het legt uit welke persoonlijke informatie we verzamelen en hoe we die gebruiken.

Als je opmerkingen of vragen hebt over deze mededeling, neem dan gerust contact met ons op via admin@connectingconsciousness.org

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

In de volgende tabel wordt uitgelegd welke soorten gegevens wij verzamelen en op welke rechtsgrondslag, volgens de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, deze gegevens worden verwerkt.

Doel Gegevens (belangrijkste elementen) Grondslag
Vragen stellen over onze organisatie en haar werk Naam, e-mail, bericht Gerechtvaardigde belangen - het is voor ons noodzakelijk om je bericht te lezen en op te slaan zodat we kunnen reageren op de manier die je verwacht.
Aanmelden als lid Naam, e-mail, contactgegevens, redenen waarom je lid wilt worden van CC Contract - door het indienen van het aanmeldingsformulier ben je een contractuele relatie met ons aangegaan zoals uiteengezet in onze lidmaatschapsvoorwaarden.
Website functionaliteit Website activiteit verzameld via cookies Legitieme belangen - het is voor ons noodzakelijk om een kleine hoeveelheid informatie op te slaan, meestal via cookies, om de functionaliteit te leveren die je zou verwachten.

2. Hoe we je gegevens gebruiken

Wij zullen je gegevens alleen gebruiken op een manier die passend is gezien de basis waarop die gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in de tabel bovenaan dit beleid. Wij delen jouw gegevens niet met Derden.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om:

 • vragen te beantwoorden die je ons stuurt;
 • wanneer je daar specifiek mee hebt ingestemd, je per e-mail marketingcommunicatie te sturen met betrekking tot ons werk waarvan wij denken dat het voor jou interessant kan zijn.

3. Wanneer we je gegevens delen

We delen je gegevens alleen binnen onze organisatie.

Je hebt ons uitdrukkelijk toestemming gegeven om gegevens door te geven aan de coördinator van jouw land.

We geven alleen gegevens door aan onze landencoördinatoren buiten de EU als er passende waarborgen zijn zoals bepaald in artikel 46 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

4. Hoe lang we je gegevens bewaren

Wij nemen de beginselen van gegevensminimalisatie en -verwijdering serieus en hebben een intern beleid om ervoor te zorgen dat we alleen om de minimale hoeveelheid gegevens voor het bijbehorende doel vragen en die gegevens onmiddellijk verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn. Wanneer gegevens worden verzameld op basis van toestemming, zullen we minstens om de drie jaar vragen om verlenging van de toestemming.

5. Rechten die je hebt op je gegevens

Je hebt een reeks rechten op je gegevens, waaronder de volgende:

 • Wanneer gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken en we zullen het je zo gemakkelijk mogelijk maken om dit te doen (bijvoorbeeld door 'unsubscribe' links onderaan al onze marketing e-mails te plaatsen).
 • Je hebt het recht te vragen om rectificatie en/of verwijdering van je gegevens
 • Je hebt het recht op toegang tot je informatie.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Information Commissioner als je vindt dat je rechten zijn geschonden.

Een volledig overzicht van je wettelijke rechten op je gegevens vind je hier op de website van de Information Commissioner: https://ico.org.uk/

Als je de bovenstaande rechten, of andere wettelijke rechten die je volgens de huidige wetgeving op je gegevens hebt, wilt inzien, neem dan contact met ons op.

Houd er rekening mee dat een beroep op sommige van deze rechten, zoals het recht om je gegevens te wissen, het voor ons onmogelijk maakt om bepaalde diensten aan je te blijven leveren. Waar mogelijk zullen we echter altijd proberen een maximale toegang tot je rechten mogelijk te maken en tegelijkertijd zoveel mogelijk diensten aan je te blijven leveren.

6. Cookies & gebruikstracering

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat op je computer wordt gedownload wanneer je een website bezoekt. Cookies worden door veel websites gebruikt en kunnen een aantal dingen doen, bijvoorbeeld je voorkeuren onthouden, registreren wat je in je winkelmandje hebt gestopt en het aantal mensen tellen dat een website bekijkt.

Waar cookies worden gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen, noemen we deze doeleinden in punt 1 hierboven, samen met andere persoonsgegevens die we verzamelen. We gebruiken echter ook enkele cookies die geen persoonsgegevens verzamelen, maar die ons helpen anonieme informatie te verzamelen over hoe mensen onze website gebruiken. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies, die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De door Google Analytics verzamelde informatie over het gebruik van onze website is niet persoonlijk identificeerbaar. De gegevens worden anoniem verzameld, door Google opgeslagen en door ons gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.

7. Wijzigingen

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en zullen de meest actuele versie op onze website publiceren. Als een wijziging je rechten aanzienlijk beperkt, stellen we de mensen van wie we de persoonsgegevens hebben en die hierdoor worden beïnvloed, hiervan op de hoogte.


Mighty Networks Account (optioneel)

Voor de mogelijkheid om in contact te komen met andere leden van Connecting Consciousness, lokaal en wereldwijd, maken we gebruik van Mighty Networks om ons community platform te hosten. Klik hieronder om het privacybeleid van Mighty Networks te bekijken:
www.mightynetworks.com/privacy-policy


Probeer je lid te worden van Mighty Networks?

Om je bij ons te voegen op Mighty Networks kun je contact opnemen met je coördinator om toegevoegd te worden aan de uitnodigingslijst. Meld je alsjeblieft niet opnieuw aan.

Contact Coördinator

Adres wijzigen?

Ben je al lid van CC en is je adres veranderd? - Klik dan gewoon op de knop hieronder en stuur ons een kort bericht. Gelieve je niet opnieuw te registreren.

Adres wijzigen

Wie is mijn coördinator?

Ben je al lid van CC en weet je niet wie je huidige coördinator is? - Klik dan gewoon op de knop hieronder en stuur ons een korte vraag. Gelieve je niet opnieuw te registreren.

Contact Coördinator