Welkom

Connecting Consciousness (CC) is een grass roots organisatie waar mensen zich bij aansluiten die inzien, dat de ontwikkeling op deze planeet niet altijd in het voordeel van de mensheid is, dat wereldgebeurtenissen ook in andere verbanden zijn ingebed dan ze over het algemeen worden voorgesteld, en dat de krachten die achter het zichtbare niveau werkzaam zijn vaak meer dimensies hebben dan oppervlakkig zichtbaar zijn.

In CC delen we spirituele waarden, het verlangen om deze planeet met al haar wezens en daarbuiten in vrijheid, vrede en gezondheid te zien door een actieve rol te spelen, verbonden door een verenigend bewustzijn en de inspanning om ontwaken en bewustzijn te verhogen, te zorgen voor zoveel mogelijk licht en een hoge frequentie. Dit alles in elk stadium

  • ondogmatisch
  • geestelijk voedend
  • geestelijk inspirerend
  • emotioneel ondersteunend

Lidmaatschap van Connecting Consciousness is GRATIS.

De Mensheid helpen is ons allesoverheersende doel. Als je voelt dat je een ACTIEVE rol wilt spelen in het helpen van de mensheid, vul dan ons inschrijfformulier in.

Simon Parkes

Initiatiefnemer en oprichter van Connecting Consciousness is Simon Parkes. Hij is een Brits voormalig politicus, die een volledige ambtstermijn diende en naast zijn spirituele bewustzijn toegang heeft tot nuttige informatiebronnen, niet alleen door zijn familieachtergrond.

Lees meer »

Sluit je bij ons aan

Doe mee en neem een actieve rol in het helpen van de mensheid!

Lees meer »