Connecting Consciousness jako organizacja duchowa i wolontariacka

CC stale powiększa grono członków i rozprzestrzenia się w coraz większej liczbie krajów na wszystkich kontynentach. Mamy wiele tysięcy członków w ponad 100 krajach na całym świecie, a w wielu z tych krajów powstały grupy z koordynatorami.

Spotykamy się fizycznie lub na Zoom/Skype i nasi członkowie mogą być pewni, że niezależnie od tego, jak niezwykłe są ich dotychczasowe doświadczenia, tutaj w CC wiemy, że o wiele więcej rzeczy jest możliwych, niż przeciętny umysł mógłby podejrzewać.

Ponadto korzystamy z godnej zaufania platformy, która zapewnia sieć połączeń między wszystkimi naszymi członkami na skalę międzynarodową.

CC dociera także do innych organizacji/grup opartych na duchowości i nawiązuje z nimi kontakty.

O Simon'ie Parkes

Inicjatorem i założycielem Connecting Consciousness jest Simon Parkes. Jest on byłym brytyjskim politykiem, który pełnił swoją funkcję przez całą kadencję. Oprócz swojej duchowej świadomości ma dostęp do pomocnych źródeł informacji, i nie tylko ze względu na pochodzenie rodzinne. Jego matka pracowała dla brytyjskiej służby bezpieczeństwa MI5 i w ramach swojej pracy pisała dokumenty o, rozbitych na Ziemi i odzyskanych przez amerykańskie siły specjalne, jednostkach UFO.

Jego dziadek, z kolei, pracował dla brytyjskiej tajnej służby MI6 i był bardzo blisko związany z amerykańską CIA. Później został brytyjskim dyplomatą przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Simon Parkes ma wieloletnie doświadczenie w kontaktach z pozaplanetarnymi formami życia, które ujawnił publicznie w 2010 roku. W 2013 roku, jako quasi potwierdzenie swojego pochodzenia i wiedzy otrzymał z Ministerstwa Obrony, jako jedyny z cywili, zaproszenie do tajnej brytyjskiej stacji radarowej. Od tego czasu jest szanowanym przez media znawcą różnych pozaziemskich ras i istot. Więcej o Simon'ie Parkes i jego usługach znajdziesz na jego stronie internetowej.

Cele

Tworzenie sieci

Poprzez lokalne, narodowe i międzynarodowe grupy duchowe.

Dzielenie się wiedzą

Poprzez edukację, badania i debatę; odkrywanie prawdy, zwiększanie świadomości i informowanie ludzi.

Łączenie głosów

Zmienianie polityki i postaw społecznych, wpływanie na decyzje rządowe. Zachęcanie do stawiania pytań i prowadzenia debaty, która prowadzi do ustalenia prawdy.

Nasze cele

Connecting Consciousness dostrzega, że obecne struktury niekoniecznie odpowiadają na potrzeby ludzi czy planety i stara się rozwiązywać globalne wyzwania poprzez rozwój fizyczny i duchowy, edukację i zarządzanie.

Connecting Consciousness stara się wspierać ludzi w ich podróży edukacyjnej, by przebudzili się na otaczający ich świat, by rozwijali swoje zrozumienie tego kim są i jakie jest ich prawdziwe miejsce w świecie, a tym samym by pomagali ludzkości i wszelkiemu życiu iść naprzód w sposób pozytywny.

Słuzba innym, a nie służba sobie,
powinna być jedną z fundamentalnych wartości.

Jak to zrobimy? Poprzez trzy powiązane ze sobą cele:

Nasza wizja

W pierwszej kolejności pragniemy mieć w każdym kraju na świecie skoordynowane grupy osób, które mają podobne doświadczenia, które uważają, że służba innym jest o wiele ważniejsza niż służba sobie.

Ludzi, którzy być może mieli doświadczenia, o których nie maja odwagi otwarcie mówić, widzieli UFO lub zostali uprowadzeni przez kosmitów, albo których członek rodziny miał kontakt z tajnymi służbami wywiadowczymi lub tajnymi organizacjami i którzy znają tę prawdę.

Connecting Consciousness jest miejscem, gdzie ludzie mogą bezpiecznie rozmawiać w sposób wspierający, bez obawy o zostanie wyśmianym.

Stworzyliśmy grupy i tworzymy kolejne grupy ludzi, którzy mogą się wspierać i wspierają się wzajemnie w sytuacjach kryzysowych. Niezależnie od tego, czym może ona być. Poza sytuacjami kryzysowymi, grupy spotykają się regularnie w dogodnych miejscach w sieci lub twarzą w twarz i po prostu wspierają się nawzajem. Ludzie uduchowieni, ludzie, którzy interesują się ekologiczną uprawą żywności, ludzie, którzy rozumieją, że uzdrowienie nie polega tylko na wzięciu tabletki z opakowania, ludzie, którzy rozumieją, że większość systemów wokół nas nie jest zaprojektowana po to, by nas wspierać, ale po to, by nas kontrolować. Ludzi, którzy działają, bo mają obawy związane z 5G albo z hormonami w żywności czy szczepieniami.

Chcemy pokazać światu, że istnieje inny sposób i kryterium oceniania i doceniania ludzi.
Że istnieje inny sposób działania.

W Connecting Consciousness chodzi o przywrócenie władzy ludziom. Chodzi o to, by uświadomić jednostkom, że organizacje wokół nich nie istnieją po to, by ich wspierać. Są one tworzone po to, by się umacniać i przynosić korzyści właścicielom.

Connecting Consciousness chce dotrzeć do ludzi świadomych, którzy chcą widzieć świat lepszym, mają wpływ na tworzące się prawa oraz przepisy i pragna je zmieniać. Chcemy, by do Connecting Consciousness dołączyły miliony ludzi i dzięki naszej liczebności dokonywać zmian.

Chcielibyśmy, żeby w pokojowy sposób ludzie zaczęli wywierać nacisk tam, gdzie panuje niesprawiedliwość. Kiedy kwestionowanie niesprawiedliwości jest złe? Nigdy nie jest.