Strona internetowa CC została przetłumaczona przez członków Connecting Consciousness dla twojej wygody. Oficjalnym tekstem jest angielska wersja tej strony. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności lub egzekwowania prawa. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące dokładności informacji zawartych na przetłumaczonej stronie, prosimy o zapoznanie się z angielską wersją tej strony, która jest wersją oficjalną.

Kodeks Postępowania

Dla członków Connecting Consciousness

Dziękujemy za poświęcenie czasu na zapoznanie się z kodeksem postępowania Connecting Consciousness. Przestrzegając tych wytycznych, wspólnie tworzymy bezpieczne i święte środowisko dla członków do łączenia się i interakcji, które są zgodne z naszymi wartościami życzliwości, prawdy i szacunku.

 1. Zachęcamy cię jako członka Connecting Consciousness do nawiązywania kontaktów z innymi członkami i koordynatorami CC. Kontakty te można nawiązywać na platformach społecznościowych, takich jak Mighty Networks i innych platformach oferowanych w Twojej okolicy. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach CC, takich jak osobiste spotkania lub zaplanowane spotkania grupowe. Ludzie uduchowieni spotykający się w dobrych intencjach, takich jak podnoszenie świadomości, zdrowienie lub po prostu wspólne uczestniczenie w rozmowach o wysokich wibracjach, naprawdę pozytywnie wpływają na zbiorowość w tych trudnych czasach.
   
 2. Nasi założyciele podjęli decyzję, że tylko członkowie naszej organizacji (chyba że zaproszenia zostały wcześniej zatwierdzone) mogą uczestniczyć w spotkaniach na platformach społecznościowych CC. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym członkom i koordynatorom oraz przestrzeganie przepisów RODO w Wielkiej Brytanii, aby nie doszło do niewłaściwego wykorzystania informacji udostępnianych w tej bezpiecznej przestrzeni. Zasada ta ma zastosowanie do każdej z naszych platform mediów społecznościowych CC, w których uczestnictwo odbywa się wyłącznie na zaproszenie.
   

  W związku z tym założyciele CC zabraniają jakiejkolwiek osobie korzystania z danych kontaktowych CC w celu utworzenia lub dokooptowania do grupy CC w innych celach, jak tworzenie oddzielnej grupy poza CC (w tym oddzielnych grup w mediach społecznościowych itp.) Może to prowadzić do usunięcia członkostwa i wszczęcia postępowania karnego w przypadku złamania przepisów RODO.
   
 3. Członkowie mogą organizować wydarzenia CC i uczestniczyć w takich wydarzeniach jak pokojowe protesty pod sztandarami CC lub reprezentowanie CC na targach holistycznych. Jednakże, może to być przeprowadzone wyłącznie za uprzednią zgodą i wskazówkami ich krajowego lub stanowego koordynatora CC, który w razie potrzeby uzyska wszelkie specjalne pozwolenia od naszych Założycieli, aby nie naruszać żadnych przepisów.
   
 4. Oczekujemy, że nasi koordynatorzy będą postępować uczciwie i z szacunkiem, szanując swoją suwerenność i swoje miejsce na tym świecie. Wszyscy jesteśmy suwerennymi istotami i nikt nie ma władzy nad inną suwerenną istotą. Dlatego prosimy, abyś traktował wszystkich innych członków i koordynatorów z takim samym szacunkiem, jaki okazywany jest tobie. Traktuj innych członków CC i swoich Koordynatorów tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
   
 5. Otwarte, przejrzyste i ożywione dyskusje między członkami mogą być zdrowe, jeśli są prowadzone z szacunkiem i uważnością dla siebie nawzajem. Jednak gdy granice zostaną przekroczone, debaty te przeradzają się w przykre sytuacje i kłótnie. Zakłócające zachowanie i nieuprzejmość mogą prowadzić do negatywności, strachu i braku spójności w grupie.
   
 6. Członkowie, którzy są niegrzeczni i nie panują nad sobą lub nie zachowują się przyzwoicie, nie przestrzegają granic lub wykazują wybuchy niekontrolowanego zachowania lub zachowują się w sposób uznany za sprzeczny z naszym etosem CC, zostaną usunięci ze spotkania ze względu na bezpieczeństwo innych członków i integralność naszej organizacji. Może to skutkować usunięciem członka/członków z grupy i potencjalnie z CC. Koordynator zastrzega sobie prawo do zamknięcia spotkania w celu powstrzymania negatywnych emocji i podjęcia decyzji o usunięciu członka lub członków z naszej organizacji.
 7. Doceniamy wszelkie wysiłki mające na celu utrzymanie wibracji tych spotkań na poziomie życzliwości, współczucia, uważności i szacunku.

 8. Zastraszanie i groźby nie będą tolerowane w CC.

  Jesteśmy organizacją duchową i każdy, kto wykazuje takie cechy, nie należy do naszej organizacji. Osoby takie będą usuwane z CC. Jeśli członek kiedykolwiek poczuje się zagrożony, musi natychmiast zgłosić to koordynatorowi krajowemu lub stanowemu.

 9. Jakakolwiek dyskryminacja członka, koordynatora lub członka zespołu nie będzie akceptowana w naszej organizacji. Jeśli którykolwiek z członków uważa, że którakolwiek z powyższych zasad została złamana i czuje się zagrożony, musi natychmiast skontaktować się ze swoim koordynatorem krajowym/regionalnym.
 10. Publikując posty w mediach społecznościowych lub na platformach sieciowych, takich jak Mighty Networks, należy pamiętać o rosnącej liczbie członków CC na całym świecie i ogólnej liczbie postów. Zbyt częste i sukcesywne publikowanie postów zapycha kanał i sprawia, że nawigacja dla innych członków staje się czasochłonna. Z całym szacunkiem prosimy o zamieszczanie postów nie więcej niż 10 razy w ciągu 24 godzin.

  Jestem pewien, że docenisz fakt, że jako organizacja non-profit  jesteśmy zależni od darowizn, a prowadzenie tych platform kosztuje nas pieniądze. Korzystanie z pełnej przepustowości kanału kosztuje nas ogromne pieniądze, ale z przyjemnością wykorzystujemy nasze fundusze na ten cel, dopóki ma to na celu generowanie dobrych, a nie denerwujących lub postów o niskich wibracjach. Ograniczenia ilościowe jednak dotyczą tylko nowych postów; członkowie mogą wysyłać dowolną liczbę odpowiedzi i prywatnych czatów.
   
 11. Ważne jest, aby zrozumieć, że komentarze, opinie i filmy publikowane na platformach CC, takich jak Mighty Networks, niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Connecting Consciousness, założycieli lub organizatorów grupy. Ponieważ filmy mogą pochodzić z innych serwisów społecznościowych, za ich usunięcie odpowiadają inne organizacje, takie jak YouTube itp. Usunięcie ich z platform społecznościowych nie jest obowiązkiem CC. Wszystkie pisemne komentarze i opublikowane filmy podlegają wytycznym Kodeksu postępowania CC.
   
 12. Aby uniknąć wykorzystania CC jako środka do generowania bezprawnego biznesu, prosimy członków o powstrzymanie się od autopromocji lub reklamowania się w celu uzyskania wynagrodzenia finansowego na platformach CC. Członkowie mogą jednak od czasu do czasu odnosić się do swoich osobistych stron internetowych lub usług leczniczych na przykład, za uprzednią zgodą CC.
   
 13. Jako organizacja duchowa nie akceptujemy praktyk czarnej magii. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepraktykowanie magii w naszych grupach. W razie wątpliwości prosimy o zasięgnięcie porady koordynatora. Aby to zilustrować, dopuszczalne jest rozpoczęcie spotkania od modlitwy o ochronę duchową lub medytacji, jednak przywoływanie duchów jest surowo zabronione. Pod żadnym pozorem nie można wprowadzać ani udostępniać żadnych materiałów, które niosą ze sobą negatywne połączenie energetyczne.

  CC zastrzega sobie prawo do wykluczenia każdego, kto jest satanistą lub świadomie chce skrzywdzić innych i/lub wywiera destrukcyjny wpływ.
   
 14. Częścią doświadczenia CC jest nawiązywanie znajomości z innymi członkami CC. Należy pamiętać, że za wszelkie udostępnianie i wymianę danych osobowych, takich jak e-maile, numery telefonów i adresy, wyłączną odpowiedzialność ponoszą członkowie. Udostępnianie danych osobowych w ten sposób odbywa się z własnego wyboru i na własne ryzyko. CC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych wymienionych w ten sposób.
   
 15. Jako organizacja duchowa rozumiemy, że wszyscy jesteśmy tutaj, aby się rozwijać i uczyć. Szanujemy duszę każdego z naszych członków. Mamy członków w wieku od 18 lat do osób starszych i czujemy się naprawdę błogosławieni i zaszczyceni, że mamy was jako naszych członków. Nikt nie jest bardziej zaawansowany duchowo niż inni członkowie, po prostu mamy różne lekcje. Cenimy wszystkich naszych członków. Doceniamy wszystkie twoje pytania, pomysły i wiedzę, niezależnie od stażu członkostwa, duchowego treningu, kultury i poziomu duchowej świadomości.

"Słuchajcie z Serca.

Szanujcie Siebie Nawzajem.

Mówcie Swoją Prawdę."