Projekty Humanitarne CC

Aplikacja


Finansowanie projektów humanitarnych CC jest dostępne tylko dla członków organizacji Connecting Consciousness.
Na początku wszyscy członkowie mają możliwość zgłoszenia jednego projektu.