Connecting Consciousness jako organizacja duchowa i wolontariacka

CC stale powiększa grono członków i rozprzestrzenia się w coraz większej liczbie krajów na wszystkich kontynentach. Mamy wiele tysięcy członków w ponad 100 krajach na całym świecie, a w wielu z tych krajów powstały grupy z koordynatorami.

Spotykamy się fizycznie lub na Zoom/Skype i nasi członkowie mogą być pewni, że niezależnie od tego, jak niezwykłe są ich dotychczasowe doświadczenia, tutaj w CC wiemy, że o wiele więcej rzeczy jest możliwych, niż przeciętny umysł mógłby podejrzewać.

Ponadto korzystamy z godnej zaufania platformy, która zapewnia sieć połączeń między wszystkimi naszymi członkami na skalę międzynarodową.

CC dociera także do innych organizacji/grup opartych na duchowości i nawiązuje z nimi kontakty.

About Simon Parkes

Initiator and founder of Connecting Consciousness is Simon Parkes. He is a British former elected politician, served a number of terms in office and in addition to his spiritual awareness he has access to helpful sources of information, not only due to his family background. His mother worked for the British domestic security service, MI5 and, as part of her work, wrote documents about UFOs that crashed on earth and were recovered by American special forces, she also reported to the NSA.

His grandfather worked for the British secret intelligence service, MI6, and was very closely associated with the American CIA. He was a British diplomat, and later served at the United Nations.

Simon Parkes has a lifetime of experience with extra-planetary lifeforms as well as military, and went public with this in 2010. In 2013 he was invited by the British Ministry of Defence to a secret British space radar station as a quasi confirmation of his background. Since then, he is respected by the media as an authority on various extraterrestrial races and beings.

In 2015 he became involved in the RV and has since then signed a number of NDAs with the White Hat’s.

About Rebecca Parkes

Rebecca Parkes (Becky) is the co-founder of Connecting Consciousness and leads the organisation’s day-to-day operations and spiritual offerings. She creates the Spiritual Topics with Chris Clifford which are shared with coordinators and members of CC as monthly discussion topics. Rebecca also hosts the Sacred Wisdom podcasts. She has a diploma in adult education focused on childbirth, a Degree in Biological Sciences, and a Masters in Environmental Health. Through Rebecca’s training and experiences, she is versed in various Shamanic traditions and healing styles, sound and light healing, hands on healing, divination, and developing one’s intuition. She also loves crystals, crystal healing, and taking walks in nature and by the seaside. She lives in England with her husband Simon Parkes and their cats and dogs.

Cele

Tworzenie sieci

Poprzez lokalne, narodowe i międzynarodowe grupy duchowe.

Dzielenie się wiedzą

Poprzez edukację, badania i debatę; odkrywanie prawdy, zwiększanie świadomości i informowanie ludzi.

Łączenie głosów

Zmienianie polityki i postaw społecznych, wpływanie na decyzje rządowe. Zachęcanie do stawiania pytań i prowadzenia debaty, która prowadzi do ustalenia prawdy.

Nasze cele

Connecting Consciousness dostrzega, że obecne struktury niekoniecznie odpowiadają na potrzeby ludzi czy planety i stara się rozwiązywać globalne wyzwania poprzez rozwój fizyczny i duchowy, edukację i zarządzanie.

Connecting Consciousness stara się wspierać ludzi w ich podróży edukacyjnej, by przebudzili się na otaczający ich świat, by rozwijali swoje zrozumienie tego kim są i jakie jest ich prawdziwe miejsce w świecie, a tym samym by pomagali ludzkości i wszelkiemu życiu iść naprzód w sposób pozytywny.

Słuzba innym, a nie służba sobie,
powinna być jedną z fundamentalnych wartości.

Jak to zrobimy? Poprzez trzy powiązane ze sobą cele:

Nasza wizja

W pierwszej kolejności pragniemy mieć w każdym kraju na świecie skoordynowane grupy osób, które mają podobne doświadczenia, które uważają, że służba innym jest o wiele ważniejsza niż służba sobie.

Ludzi, którzy być może mieli doświadczenia, o których nie maja odwagi otwarcie mówić, widzieli UFO lub zostali uprowadzeni przez kosmitów, albo których członek rodziny miał kontakt z tajnymi służbami wywiadowczymi lub tajnymi organizacjami i którzy znają tę prawdę.

Connecting Consciousness jest miejscem, gdzie ludzie mogą bezpiecznie rozmawiać w sposób wspierający, bez obawy o zostanie wyśmianym.

Stworzyliśmy grupy i tworzymy kolejne grupy ludzi, którzy mogą się wspierać i wspierają się wzajemnie w sytuacjach kryzysowych. Niezależnie od tego, czym może ona być. Poza sytuacjami kryzysowymi, grupy spotykają się regularnie w dogodnych miejscach w sieci lub twarzą w twarz i po prostu wspierają się nawzajem. Ludzie uduchowieni, ludzie, którzy interesują się ekologiczną uprawą żywności, ludzie, którzy rozumieją, że uzdrowienie nie polega tylko na wzięciu tabletki z opakowania, ludzie, którzy rozumieją, że większość systemów wokół nas nie jest zaprojektowana po to, by nas wspierać, ale po to, by nas kontrolować. Ludzi, którzy działają, bo mają obawy związane z 5G albo z hormonami w żywności czy szczepieniami.

Chcemy pokazać światu, że istnieje inny sposób i kryterium oceniania i doceniania ludzi.
Że istnieje inny sposób działania.

W Connecting Consciousness chodzi o przywrócenie władzy ludziom. Chodzi o to, by uświadomić jednostkom, że organizacje wokół nich nie istnieją po to, by ich wspierać. Są one tworzone po to, by się umacniać i przynosić korzyści właścicielom.

Connecting Consciousness chce dotrzeć do ludzi świadomych, którzy chcą widzieć świat lepszym, mają wpływ na tworzące się prawa oraz przepisy i pragna je zmieniać. Chcemy, by do Connecting Consciousness dołączyły miliony ludzi i dzięki naszej liczebności dokonywać zmian.

Chcielibyśmy, żeby w pokojowy sposób ludzie zaczęli wywierać nacisk tam, gdzie panuje niesprawiedliwość. Kiedy kwestionowanie niesprawiedliwości jest złe? Nigdy nie jest.