Strona internetowa CC została przetłumaczona przez członków Connecting Consciousness dla twojej wygody. Oficjalnym tekstem jest angielska wersja tej strony. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności lub egzekwowania prawa. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące dokładności informacji zawartych na przetłumaczonej stronie, prosimy o zapoznanie się z angielską wersją tej strony, która jest wersją oficjalną.

Polityka prywatności

Jak szanujemy prywatność, kiedy zajmujemy się danymi osobowymi zebranymi przez naszą organizację

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które my, Connecting Consciousness, gromadzimy o osobach wchodzących w interakcje z naszą organizacją. Wyjaśnia ona, jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące tej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem admin@connectingconsciousness.org.

1. Dane osobowe, które przetwarzamy

Poniższa tabela wyjaśnia rodzaje gromadzonych przez nas danych oraz podstawę prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, na podstawie której dane te są przetwarzane.

Cel Dane (kluczowe elementy) Podstawa
Zapytanie o naszą organizację i jej pracę Imię, e-mail, wiadomość Uzasadniony interes - musimy przeczytać i przechować Twoją wiadomość, abyśmy mogli odpowiedzieć w sposób, jakiego byś oczekiwał.
Zapisanie się jako członek Imię i nazwisko, e-mail, informacje kontaktowe, powody, dla których chcesz zostać członkiem CC Umowa - poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego nawiązujesz z nami stosunek umowny określony w naszych warunkach członkostwa.
Funkcjonalność strony internetowej Aktywność na stronie internetowej gromadzona za pomocą plików cookie Uzasadnione interesy - musimy przechowywać niewielką ilość informacji, zwykle za pomocą plików cookie, aby zapewnić funkcjonalność, której oczekujesz.

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane

Będziemy wykorzystywać Twoje dane tylko w sposób odpowiedni, biorąc pod uwagę podstawę, na jakiej zostały zebrane, zgodnie z tabelą na górze tej polityki. Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim.

Na przykład możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby:

3. Kiedy udostępniamy Twoje dane

Twoje dane udostępniamy wyłącznie w ramach naszej organizacji.

Wyraziłeś wyraźną zgodę na przekazywanie przez nas danych do koordynatora w Twoim kraju.

Przekazujemy dane naszym koordynatorom krajowym spoza UE tylko wtedy, gdy zastosowane są odpowiednie zabezpieczenia określone w artykule 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Poważnie traktujemy zasady minimalizacji i usuwania danych i stosujemy wewnętrzne zasady, które zapewniają, że zawsze prosimy o minimalną ilość danych dla danego celu i usuwamy te dane niezwłocznie, gdy nie są już potrzebne. Jeśli dane są gromadzone na podstawie zgody, będziemy starać się o jej odnowienie przynajmniej co trzy lata.

5. Prawa przysługujące Ci w stosunku do Twoich danych

Przysługuje Ci szereg praw dotyczących Twoich danych, w tym następujące:

Pełne zestawienie Twoich praw dotyczących danych znajdziesz na stronie internetowej Komisarza ds. Informacji pod adresem: https://ico.org.uk/.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do praw wymienionych powyżej lub innych praw, które masz w stosunku do swoich danych zgodnie z obowiązującym prawem, skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, że powoływanie się na niektóre z tych praw, takie jak prawo do usunięcia Twoich danych, uniemożliwi nam dalsze świadczenie niektórych usług na Twoją rzecz. Jednak tam, gdzie to możliwe, zawsze będziemy starali się zapewnić jak największy dostęp do Twoich praw, jednocześnie kontynuując świadczenie jak największej liczby usług na Twoją rzecz.

6. Pliki cookie i śledzenie użytkowania

Plik cookie to niewielki plik złożony z liter i cyfr, który jest pobierany na Twój komputer podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są wykorzystywane przez wiele stron internetowych i mogą spełniać wiele funkcji, np. zapamiętywać Twoje preferencje, zapisywać, co umieściłeś w swoim koszyku, czy liczyć liczbę osób odwiedzających stronę.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych, wymieniamy te cele w sekcji 1 powyżej, wraz z innymi danymi osobowymi, które gromadzimy. Jednakże używamy również niektórych plików cookie, które nie gromadzą danych osobowych, ale pomagają nam zbierać anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej strony. W tym celu korzystamy z Google Analytics. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje zebrane przez Google Analytics na temat korzystania z naszej strony internetowej nie umożliwiają identyfikacji osób. Dane te są zbierane anonimowo, przechowywane przez Google i wykorzystywane przez nas do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html.

7. Modyfikacje

Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze Zasady ochrony prywatności i opublikujemy ich najbardziej aktualną wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana w znaczący sposób ograniczy Twoje prawa, powiadomimy o tym osoby, których dane osobowe są u nas przechowywane i których zmiana dotyczy.