Strona internetowa CC została przetłumaczona przez członków Connecting Consciousness dla twojej wygody. Oficjalnym tekstem jest angielska wersja tej strony. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności lub egzekwowania prawa. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące dokładności informacji zawartych na przetłumaczonej stronie, prosimy o zapoznanie się z angielską wersją tej strony, która jest wersją oficjalną.

Kodeks Postępowania

 1. Zachęcamy cię jako członka Connecting Consciousness do nawiązywania kontaktów z innymi członkami i koordynatorami CC. Kontakty te można nawiązywać na platformach społecznościowych, takich jak Mighty Networks i innych platformach oferowanych w Twojej okolicy. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach CC, takich jak osobiste spotkania lub zaplanowane spotkania grupowe. Ludzie uduchowieni spotykający się w dobrych intencjach, takich jak podnoszenie świadomości, zdrowienie lub po prostu wspólne uczestniczenie w rozmowach o wysokich wibracjach, naprawdę pozytywnie wpływają na zbiorowość w tych trudnych czasach.
   
 2. Nasi założyciele podjęli decyzję, że tylko członkowie naszej organizacji (chyba że zaproszenia zostały wcześniej zatwierdzone) mogą uczestniczyć w spotkaniach na platformach społecznościowych CC. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym członkom i koordynatorom oraz przestrzeganie przepisów RODO w Wielkiej Brytanii, aby nie doszło do niewłaściwego wykorzystania informacji udostępnianych w tej bezpiecznej przestrzeni. Zasada ta ma zastosowanie do każdej z naszych platform mediów społecznościowych CC, w których uczestnictwo odbywa się wyłącznie na zaproszenie.
   

  W związku z tym założyciele CC zabraniają jakiejkolwiek osobie korzystania z danych kontaktowych CC w celu utworzenia lub dokooptowania do grupy CC w innych celach, jak tworzenie oddzielnej grupy poza CC (w tym oddzielnych grup w mediach społecznościowych itp.) Może to prowadzić do usunięcia członkostwa i wszczęcia postępowania karnego w przypadku złamania przepisów RODO.
   
 3. Członkowie mogą organizować wydarzenia CC i uczestniczyć w takich wydarzeniach jak pokojowe protesty pod sztandarami CC lub reprezentowanie CC na targach holistycznych. Jednakże, może to być przeprowadzone wyłącznie za uprzednią zgodą i wskazówkami ich krajowego lub stanowego koordynatora CC, który w razie potrzeby uzyska wszelkie specjalne pozwolenia od naszych Założycieli, aby nie naruszać żadnych przepisów.
   
 4. Oczekujemy, że nasi koordynatorzy będą postępować uczciwie i z szacunkiem, szanując swoją suwerenność i swoje miejsce na tym świecie. Wszyscy jesteśmy suwerennymi istotami i nikt nie ma władzy nad inną suwerenną istotą. Dlatego prosimy, abyś traktował wszystkich innych członków i koordynatorów z takim samym szacunkiem, jaki okazywany jest tobie. Traktuj innych członków CC i swoich Koordynatorów tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
   
 5. Otwarte, przejrzyste i ożywione dyskusje między członkami mogą być zdrowe, jeśli są prowadzone z szacunkiem i uważnością dla siebie nawzajem. Jednak gdy granice zostaną przekroczone, debaty te przeradzają się w przykre sytuacje i kłótnie. Zakłócające zachowanie i nieuprzejmość mogą prowadzić do negatywności, strachu i braku spójności w grupie.
   
 6. Członkowie, którzy są niegrzeczni i nie panują nad sobą lub nie zachowują się przyzwoicie, nie przestrzegają granic lub wykazują wybuchy niekontrolowanego zachowania lub zachowują się w sposób uznany za sprzeczny z naszym etosem CC, zostaną usunięci ze spotkania ze względu na bezpieczeństwo innych członków i integralność naszej organizacji. Może to skutkować usunięciem członka/członków z grupy i potencjalnie z CC. Koordynator zastrzega sobie prawo do zamknięcia spotkania w celu powstrzymania negatywnych emocji i podjęcia decyzji o usunięciu członka lub członków z naszej organizacji.
 7. Doceniamy wszelkie wysiłki mające na celu utrzymanie wibracji tych spotkań na poziomie życzliwości, współczucia, uważności i szacunku.

 8. Zastraszanie i groźby nie będą tolerowane w CC.

  Jesteśmy organizacją duchową i każdy, kto wykazuje takie cechy, nie należy do naszej organizacji. Osoby takie będą usuwane z CC. Jeśli członek kiedykolwiek poczuje się zagrożony, musi natychmiast zgłosić to koordynatorowi krajowemu lub stanowemu.

 9. Jakakolwiek dyskryminacja członka, koordynatora lub członka zespołu nie będzie akceptowana w naszej organizacji. Jeśli którykolwiek z członków uważa, że którakolwiek z powyższych zasad została złamana i czuje się zagrożony, musi natychmiast skontaktować się ze swoim koordynatorem krajowym/regionalnym.
 10. Publikując posty w mediach społecznościowych lub na platformach sieciowych, takich jak Mighty Networks, należy pamiętać o rosnącej liczbie członków CC na całym świecie i ogólnej liczbie postów. Zbyt częste i sukcesywne publikowanie postów zapycha kanał i sprawia, że nawigacja dla innych członków staje się czasochłonna. Z całym szacunkiem prosimy o zamieszczanie postów nie więcej niż 10 razy w ciągu 24 godzin.

  Jestem pewien, że docenisz fakt, że jako organizacja non-profit  jesteśmy zależni od darowizn, a prowadzenie tych platform kosztuje nas pieniądze. Korzystanie z pełnej przepustowości kanału kosztuje nas ogromne pieniądze, ale z przyjemnością wykorzystujemy nasze fundusze na ten cel, dopóki ma to na celu generowanie dobrych, a nie denerwujących lub postów o niskich wibracjach. Ograniczenia ilościowe jednak dotyczą tylko nowych postów; członkowie mogą wysyłać dowolną liczbę odpowiedzi i prywatnych czatów.
   
 11. Ważne jest, aby zrozumieć, że komentarze, opinie i filmy publikowane na platformach CC, takich jak Mighty Networks, niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Connecting Consciousness, założycieli lub organizatorów grupy. Ponieważ filmy mogą pochodzić z innych serwisów społecznościowych, za ich usunięcie odpowiadają inne organizacje, takie jak YouTube itp. Usunięcie ich z platform społecznościowych nie jest obowiązkiem CC. Wszystkie pisemne komentarze i opublikowane filmy podlegają wytycznym Kodeksu postępowania CC.
   
 12. Aby uniknąć wykorzystania CC jako środka do generowania bezprawnego biznesu, prosimy członków o powstrzymanie się od autopromocji lub reklamowania się w celu uzyskania wynagrodzenia finansowego na platformach CC. Członkowie mogą jednak od czasu do czasu odnosić się do swoich osobistych stron internetowych lub usług leczniczych na przykład, za uprzednią zgodą CC.
   
 13. Jako organizacja duchowa nie akceptujemy praktyk czarnej magii. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o niepraktykowanie magii w naszych grupach. W razie wątpliwości prosimy o zasięgnięcie porady koordynatora. Aby to zilustrować, dopuszczalne jest rozpoczęcie spotkania od modlitwy o ochronę duchową lub medytacji, jednak przywoływanie duchów jest surowo zabronione. Pod żadnym pozorem nie można wprowadzać ani udostępniać żadnych materiałów, które niosą ze sobą negatywne połączenie energetyczne.

  CC zastrzega sobie prawo do wykluczenia każdego, kto jest satanistą lub świadomie chce skrzywdzić innych i/lub wywiera destrukcyjny wpływ.
   
 14. Częścią doświadczenia CC jest nawiązywanie znajomości z innymi członkami CC. Należy pamiętać, że za wszelkie udostępnianie i wymianę danych osobowych, takich jak e-maile, numery telefonów i adresy, wyłączną odpowiedzialność ponoszą członkowie. Udostępnianie danych osobowych w ten sposób odbywa się z własnego wyboru i na własne ryzyko. CC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych wymienionych w ten sposób.
   
 15. Jako organizacja duchowa rozumiemy, że wszyscy jesteśmy tutaj, aby się rozwijać i uczyć. Szanujemy duszę każdego z naszych członków. Mamy członków w wieku od 18 lat do osób starszych i czujemy się naprawdę błogosławieni i zaszczyceni, że mamy was jako naszych członków. Nikt nie jest bardziej zaawansowany duchowo niż inni członkowie, po prostu mamy różne lekcje. Cenimy wszystkich naszych członków. Doceniamy wszystkie twoje pytania, pomysły i wiedzę, niezależnie od stażu członkostwa, duchowego treningu, kultury i poziomu duchowej świadomości.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które my, Connecting Consciousness, gromadzimy o osobach wchodzących w interakcje z naszą organizacją. Wyjaśnia ona, jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące tej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem admin@connectingconsciousness.org.

1. Dane osobowe, które przetwarzamy

Poniższa tabela wyjaśnia rodzaje gromadzonych przez nas danych oraz podstawę prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, na podstawie której dane te są przetwarzane.

Cel Dane (kluczowe elementy) Podstawa
Zapytanie o naszą organizację i jej pracę Imię, e-mail, wiadomość Uzasadniony interes - musimy przeczytać i przechować Twoją wiadomość, abyśmy mogli odpowiedzieć w sposób, jakiego byś oczekiwał.
Zapisanie się jako członek Imię i nazwisko, e-mail, informacje kontaktowe, powody, dla których chcesz zostać członkiem CC Umowa - poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego nawiązujesz z nami stosunek umowny określony w naszych warunkach członkostwa.
Funkcjonalność strony internetowej Aktywność na stronie internetowej gromadzona za pomocą plików cookie Uzasadnione interesy - musimy przechowywać niewielką ilość informacji, zwykle za pomocą plików cookie, aby zapewnić funkcjonalność, której oczekujesz.

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane

Będziemy wykorzystywać Twoje dane tylko w sposób odpowiedni, biorąc pod uwagę podstawę, na jakiej zostały zebrane, zgodnie z tabelą na górze tej polityki. Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim.

Na przykład możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby:

 • odpowiedzieć na zapytania, które do nas wysyłasz;
 • jeśli wyrazisz na to zgodę, wysyłania Ci pocztą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących naszej pracy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

3. Kiedy udostępniamy Twoje dane

Twoje dane udostępniamy wyłącznie w ramach naszej organizacji.

Wyraziłeś wyraźną zgodę na przekazywanie przez nas danych do koordynatora w Twoim kraju.

Przekazujemy dane naszym koordynatorom krajowym spoza UE tylko wtedy, gdy zastosowane są odpowiednie zabezpieczenia określone w artykule 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Poważnie traktujemy zasady minimalizacji i usuwania danych i stosujemy wewnętrzne zasady, które zapewniają, że zawsze prosimy o minimalną ilość danych dla danego celu i usuwamy te dane niezwłocznie, gdy nie są już potrzebne. Jeśli dane są gromadzone na podstawie zgody, będziemy starać się o jej odnowienie przynajmniej co trzy lata.

5. Prawa przysługujące Ci w stosunku do Twoich danych

Przysługuje Ci szereg praw dotyczących Twoich danych, w tym następujące:

 • Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili odwołać, a my maksymalnie ułatwimy Ci to zadanie (np. umieszczając linki do rezygnacji z subskrypcji na końcu wszystkich naszych e-maili marketingowych).
 • Masz prawo do żądania sprostowania i/lub usunięcia swoich danych
 • Masz prawo dostępu do swoich danych.
 • Masz prawo do złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone.

Pełne zestawienie Twoich praw dotyczących danych znajdziesz na stronie internetowej Komisarza ds. Informacji pod adresem: https://ico.org.uk/.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do praw wymienionych powyżej lub innych praw, które masz w stosunku do swoich danych zgodnie z obowiązującym prawem, skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, że powoływanie się na niektóre z tych praw, takie jak prawo do usunięcia Twoich danych, uniemożliwi nam dalsze świadczenie niektórych usług na Twoją rzecz. Jednak tam, gdzie to możliwe, zawsze będziemy starali się zapewnić jak największy dostęp do Twoich praw, jednocześnie kontynuując świadczenie jak największej liczby usług na Twoją rzecz.

6. Pliki cookie i śledzenie użytkowania

Plik cookie to niewielki plik złożony z liter i cyfr, który jest pobierany na Twój komputer podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są wykorzystywane przez wiele stron internetowych i mogą spełniać wiele funkcji, np. zapamiętywać Twoje preferencje, zapisywać, co umieściłeś w swoim koszyku, czy liczyć liczbę osób odwiedzających stronę.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych, wymieniamy te cele w sekcji 1 powyżej, wraz z innymi danymi osobowymi, które gromadzimy. Jednakże używamy również niektórych plików cookie, które nie gromadzą danych osobowych, ale pomagają nam zbierać anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej strony. W tym celu korzystamy z Google Analytics. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje zebrane przez Google Analytics na temat korzystania z naszej strony internetowej nie umożliwiają identyfikacji osób. Dane te są zbierane anonimowo, przechowywane przez Google i wykorzystywane przez nas do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html.

7. Modyfikacje

Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze Zasady ochrony prywatności i opublikujemy ich najbardziej aktualną wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana w znaczący sposób ograniczy Twoje prawa, powiadomimy o tym osoby, których dane osobowe są u nas przechowywane i których zmiana dotyczy.


Konto Mighty Networks (opcjonalnie)

Aby mieć możliwość kontaktu z innymi członkami Connecting Consciousness lokalnie i na całym świecie, korzystamy z platformy społecznościowej Mighty Networks. Kliknij poniżej, aby zapoznać się z polityką prywatności Mighty Networks:
www.mightynetworks.com/privacy-policy


Próbujesz dołączyć do Mighty Networks?

Aby dołączyć do nas na Mighty Networks, skontaktuj się z koordynatorem, aby zostać dodanym do listy zaproszeń. Prosimy nie rejestrować się ponownie.

Kontakt z Koordynatorem

Zmiana adresu?

Jesteś już członkiem CC iTwój adres uległ zmianie? - Kliknij na poniższy przycisk i wyślij nam krótką wiadomość. Nie musisz się ponownie rejestrować.

Zmiana adresu

Kto jest moim koordynatorem?

Jesteś już członkiem CC i nie wiesz, kto jest twoim obecnym koordynatorem? - Kliknij poniższy przycisk i wyślij nam krótkie zapytanie. Prosimy nie rejestrować się ponownie.

Kontakt z Koordynatorem