Strona internetowa CC została przetłumaczona przez członków Connecting Consciousness dla twojej wygody. Oficjalnym tekstem jest angielska wersja tej strony. Wszelkie rozbieżności lub różnice powstałe w tłumaczeniu nie są wiążące i nie mają skutków prawnych dla celów zgodności lub egzekwowania prawa. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące dokładności informacji zawartych na przetłumaczonej stronie, prosimy o zapoznanie się z angielską wersją tej strony, która jest wersją oficjalną.

Kodeks Postępowania

 1. Każdy członek jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i przestrzeganie Kodeksu Postępowania Connecting Consciousness (KP). Należy pamiętać, że aktualizacje mogą być dodawane bez powiadomienia. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące KP lub jego aktualizacji, skontaktuj się z lokalnym koordynatorem. Kiedy dołączasz do CC jako członek, łączysz się z CC na platformach społecznościowych, takich jak Mighty Networks, i/lub uczestniczysz w jakichkolwiek wydarzeniach sponsorowanych przez CC, działania te oznaczają twoją zgodę na KP Connecting Consciousness i twoje zobowiązanie do przestrzegania przedstawionych tu wytycznych.
 2. Jako członka Connecting Consciousness zachęcamy cię do nawiązywania kontaktów z innymi członkami CC i koordynatorami. Połączenia te można nawiązywać na platformach społecznościowych, takich jak Mighty Networks, oraz na innych platformach dostępnych w twojej okolicy. Zapraszamy do udziału w Wydarzeniach CC, takich jak nasze spotkania osobiste lub zaplanowane spotkania grupowe typu zoom. Ludzie duchowi łączący się w grupy w dobrych intencjach, takich jak przejście do wyższej świadomości, uzdrawianie lub po prostu uczestniczenie we wspólnych rozmowach o wysokich wibracjach, naprawdę robią pozytywną różnicę dla Kolektywu w tych trudnych czasach.
 3. Nasi założyciele podjęli decyzję, że na spotkania i platformy społecznościowe będą mogli przychodzić tylko członkowie naszej organizacji (chyba, że osoby otrzymały wcześniejsze zaproszenia). Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym członkom i koordynatorom oraz spełnienie wymogów brytyjskiego prawa GDPR, aby nie doszło do nieodpowiedniego wykorzystania informacji udostępnianych w tej bezpiecznej przestrzeni. Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich platform społecznościowych CC, na które można się dostać tylko na zaproszenie. W związku z tym Założyciele CC zabraniają jakiejkolwiek osobie wykorzystywania danych kontaktowych CC do tworzenia lub dokooptowywania się do grupy CC w innym celu, na przykład tworzenia osobnej grupy niebędącej grupą CC (w tym osobnych grup w mediach społecznościowych itp.) Naruszenie może prowadzić do usunięcia twojego członkostwa i wniesienia oskarżenia, jeśli złamałeś przepisy GDPR.
 4. Członkowie mogą organizować wydarzenia CC i uczestniczyć w takich wydarzeniach, jak pokojowe protesty pod sztandarami CC lub reprezentowanie CC na targach holistycznych. Może to jednak nastąpić jedynie po uzyskaniu wcześniejszego pozwolenia i wskazówek od przeszkolonego przez CC koordynatora krajowego lub stanowego, który w razie potrzeby uzyska specjalne pozwolenia od naszych Założycieli, aby nie naruszać żadnych przepisów.
 5. Oczekujemy, że nasi koordynatorzy będą postępować uczciwie i z szacunkiem, szanując swoją suwerenność i swoje miejsce w tym świecie. Wszyscy jesteśmy suwerennymi istotami i nikt nie ma władzy nad inną suwerenną istotą. Prosimy więc, abyś traktował wszystkich innych członków i koordynatorów z takim samym szacunkiem, jaki jest okazywany tobie. Traktuj innych członków CC i swoich Koordynatorów tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
 6. Otwarte, przejrzyste i ożywione dyskusje między członkami mogą być zdrowe, jeśli są prowadzone z szacunkiem wobec siebie nawzajem i rozwagą. Jednak kiedy granice zostają przekroczone, debaty te przeradzają się w nieprzyjemności i kłótnie. Zakłócające zachowanie i nieuprzejmość mogą prowadzić do negatywnych emocji, strachu i braku spójności w grupie.
 7. Członkowie, którzy są nieuprzejmi i nie panują nad sobą, nie przestrzegają zasad, granic lub zachowują się w sposób, który jest uznawany za sprzeczny z etosem CC, zostaną usunięte z zebrania ze względu na bezpieczeństwo dla innych członków i integralności naszej organizacji. Może to doprowadzić do usunięcia członka/członków z grupy, a potencjalnie także z CC. Koordynator zastrzega sobie prawo do zamknięcia spotkania w celu powstrzymania negatywnych emocji i podjęcia decyzji o usunięciu członka lub członków z naszej organizacji. Doceniamy wszelkie starania, by utrzymać życzliwą, współczującą, świadomą i pełną szacunku wibrację tych spotkań.
 8. Zastraszanie i groźby nie będą tolerowane w CC. Jesteśmy organizacją duchową i każdy, kto przejawia takie cechy, nie należy do naszej organizacji. Osoba taka zostanie usunięta z CC. Jeśli członek czuje się zagrożony, musi natychmiast zgłosić to koordynatorowi krajowemu lub stanowemu.
 9. Jakakolwiek dyskryminacja członka, koordynatora lub członka zespołu nie będzie tolerowana w naszej organizacji. Jeżeli którykolwiek z członków uważa, że któraś z powyższych zasad została złamana i czuje się niebezpiecznie, musi natychmiast skontaktować się z koordynatorem krajowym.
 10. Będziemy wdzięczni, jeśli przeniesiesz tę zasadę na inne fora CC, takie jak media społecznościowe czy e-maile. Zachęcamy was do dzielenia się umiejętnościami i strategiami radzenia sobie z wyzwaniami, komentarzami o niskich wibracjach i raniącymi słowami, jednak ataki na siebie nawzajem powodują szkody, a jako istoty duchowe wiemy, że kiedy dotyka to jednego, dotyka to całej ludzkości. Nie będziemy tolerować obraźliwych, seksistowskich, rasistowskich czy genderowych komentarzy. Zabronione jest umieszczanie zdjęć lub pisemnych historii o nadużyciach, w tym niepokojących lub nadmiernie graficznych obrazów, kultu satanistycznego lub przemocy. Nasi koordynatorzy i moderatorzy mają prawo do zamknięcia wątku, czatu, kanału lub indywidualnego członkostwa. Prosimy o zrozumienie tego faktu podczas zamieszczania postów na naszych stronach.
 11. Publikując w mediach społecznościowych lub na platformach sieciowych, takich jak Mighty Networks, pamiętaj o rosnącej liczbie członków CC na całym świecie i o ogólnej liczbie postów. Zbyt częste publikowanie postów po sobie zapycha kanał i sprawia, że poruszanie się po nim jest czasochłonne dla innych członków. Prosimy, abyś nie pisał więcej niż 10-15 razy dziennie lub nie przekraczał 400 postów miesięcznie. Jako organizacja non-profit z pewnością doceniasz fakt, że jesteśmy zależni od darowizn, a prowadzenie tych platform kosztuje nas pieniądze. Zużycie naszego pasma kosztuje nas bardzo dużo pieniędzy, ale chętnie wykorzystamy fundusze na ten cel, jeśli będą one służyły tworzeniu dobrych, a nie denerwujących czy mało dynamicznych postów. Zauważ, że te wskazówki dotyczą tylko nowych postów; członkowie mogą wysyłać dowolną liczbę odpowiedzi i prywatnych czatów.
 12. Ważne jest, aby zrozumieć, że komentarze, opinie i filmy zamieszczane na platformach CC, takich jak Mighty Networks, niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Connecting Consciousness, założycieli czy organizatorów grupy. Ponieważ filmy mogą pochodzić z innych portali społecznościowych, za ich usunięcie odpowiadają te organizacje, jak YouTube itp. Odpowiedzialność za usuwanie filmów z platform społecznościowych nie spoczywa na CC. Wszystkie komentarze pisemne i filmy wideo podlegają wytycznym Kodeksu Postępowania CC.
 13. Aby uniknąć sytuacji, w której CC będzie wykorzystywana do generowania nielegalnych interesów, prosimy członków o powstrzymanie się od autopromocji lub reklamowania się za wynagrodzeniem na platformach CC. Członkowie mogą jednak od czasu do czasu odnosić się do swoich osobistych stron internetowych lub usług uzdrawiania, na przykład za uprzednią zgodą CC.
 14. Jako Organizacja Duchowa nie akceptujemy praktyk czarnej magii. Uprzejmie prosimy, aby w naszych grupach nie praktykowano magii. Uprzejmie prosimy, abyś w razie wątpliwości zasięgnął porady u swojego koordynatora. Dla przykładu: dopuszczalne jest rozpoczęcie spotkania od modlitwy lub medytacji o ochronę duchową, jednak przywoływanie duchów jest surowo zabronione. W żadnym wypadku nie wolno wprowadzać ani udostępniać materiałów, które niosą ze sobą negatywne powiązania energetyczne. CC zastrzega sobie prawo do zakazania wstępu każdemu, kto jest satanistą lub kto świadomie chce skrzywdzić innych i/lub stara się mieć destrukcyjny wpływ.
 15. Częścią doświadczenia w CC jest nawiązywanie znajomości z innymi członkami CC. Pamiętaj, że za udostępnianie i wymianę danych osobowych, takich jak e-maile, numery telefonów i adresy, odpowiadają wyłącznie członkowie. Udostępnianie danych osobowych w ten sposób odbywa się z twojego własnego wyboru i na twoje własne ryzyko. CC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych wymienianych w ten sposób.
 16. Jako Organizacja Duchowa rozumiemy, że wszyscy jesteśmy tu po to, by się rozwijać i uczyć. Szanujemy duszę w każdym z naszych członków. Mamy członków w wieku od 18 lat do osób w podeszłym wieku i czujemy się naprawdę błogosławieni i zaszczyceni, że jesteście naszymi członkami. Nikt nie jest bardziej zaawansowany duchowo niż inni członkowie, po prostu mamy różne lekcje. Cenimy wszystkich naszych członków. Doceniamy wszystkie wasze pytania, pomysły i wiedzę, niezależnie od stażu członkowskiego, treningu duchowego, kultury i poziomu świadomości duchowej.

Aktualizacja kwiecień 2022


Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy informacji, które my, Connecting Consciousness, gromadzimy o osobach wchodzących w interakcje z naszą organizacją. Wyjaśnia ona, jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące tej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem admin@connectingconsciousness.org.

1. Dane osobowe, które przetwarzamy

Poniższa tabela wyjaśnia rodzaje gromadzonych przez nas danych oraz podstawę prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, na podstawie której dane te są przetwarzane.

Cel Dane (kluczowe elementy) Podstawa
Zapytanie o naszą organizację i jej pracę Imię, e-mail, wiadomość Uzasadniony interes - musimy przeczytać i przechować Twoją wiadomość, abyśmy mogli odpowiedzieć w sposób, jakiego byś oczekiwał.
Zapisanie się jako członek Imię i nazwisko, e-mail, informacje kontaktowe, powody, dla których chcesz zostać członkiem CC Umowa - poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego nawiązujesz z nami stosunek umowny określony w naszych warunkach członkostwa.
Funkcjonalność strony internetowej Aktywność na stronie internetowej gromadzona za pomocą plików cookie Uzasadnione interesy - musimy przechowywać niewielką ilość informacji, zwykle za pomocą plików cookie, aby zapewnić funkcjonalność, której oczekujesz.

2. Jak wykorzystujemy Twoje dane

Będziemy wykorzystywać Twoje dane tylko w sposób odpowiedni, biorąc pod uwagę podstawę, na jakiej zostały zebrane, zgodnie z tabelą na górze tej polityki. Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim.

Na przykład możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby:

 • odpowiedzieć na zapytania, które do nas wysyłasz;
 • jeśli wyrazisz na to zgodę, wysyłania Ci pocztą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących naszej pracy, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

3. Kiedy udostępniamy Twoje dane

Twoje dane udostępniamy wyłącznie w ramach naszej organizacji.

Wyraziłeś wyraźną zgodę na przekazywanie przez nas danych do koordynatora w Twoim kraju.

Przekazujemy dane naszym koordynatorom krajowym spoza UE tylko wtedy, gdy zastosowane są odpowiednie zabezpieczenia określone w artykule 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane

Poważnie traktujemy zasady minimalizacji i usuwania danych i stosujemy wewnętrzne zasady, które zapewniają, że zawsze prosimy o minimalną ilość danych dla danego celu i usuwamy te dane niezwłocznie, gdy nie są już potrzebne. Jeśli dane są gromadzone na podstawie zgody, będziemy starać się o jej odnowienie przynajmniej co trzy lata.

5. Prawa przysługujące Ci w stosunku do Twoich danych

Przysługuje Ci szereg praw dotyczących Twoich danych, w tym następujące:

 • Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, możesz ją w każdej chwili odwołać, a my maksymalnie ułatwimy Ci to zadanie (np. umieszczając linki do rezygnacji z subskrypcji na końcu wszystkich naszych e-maili marketingowych).
 • Masz prawo do żądania sprostowania i/lub usunięcia swoich danych
 • Masz prawo dostępu do swoich danych.
 • Masz prawo do złożenia skargi do Komisarza ds. Informacji, jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone.

Pełne zestawienie Twoich praw dotyczących danych znajdziesz na stronie internetowej Komisarza ds. Informacji pod adresem: https://ico.org.uk/.

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do praw wymienionych powyżej lub innych praw, które masz w stosunku do swoich danych zgodnie z obowiązującym prawem, skontaktuj się z nami.

Pamiętaj, że powoływanie się na niektóre z tych praw, takie jak prawo do usunięcia Twoich danych, uniemożliwi nam dalsze świadczenie niektórych usług na Twoją rzecz. Jednak tam, gdzie to możliwe, zawsze będziemy starali się zapewnić jak największy dostęp do Twoich praw, jednocześnie kontynuując świadczenie jak największej liczby usług na Twoją rzecz.

6. Pliki cookie i śledzenie użytkowania

Plik cookie to niewielki plik złożony z liter i cyfr, który jest pobierany na Twój komputer podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie są wykorzystywane przez wiele stron internetowych i mogą spełniać wiele funkcji, np. zapamiętywać Twoje preferencje, zapisywać, co umieściłeś w swoim koszyku, czy liczyć liczbę osób odwiedzających stronę.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia danych osobowych, wymieniamy te cele w sekcji 1 powyżej, wraz z innymi danymi osobowymi, które gromadzimy. Jednakże używamy również niektórych plików cookie, które nie gromadzą danych osobowych, ale pomagają nam zbierać anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z naszej strony. W tym celu korzystamy z Google Analytics. Google Analytics generuje dane statystyczne i inne informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Informacje zebrane przez Google Analytics na temat korzystania z naszej strony internetowej nie umożliwiają identyfikacji osób. Dane te są zbierane anonimowo, przechowywane przez Google i wykorzystywane przez nas do tworzenia raportów na temat korzystania z witryny. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem http://www.google.com/privacypolicy.html.

7. Modyfikacje

Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejsze Zasady ochrony prywatności i opublikujemy ich najbardziej aktualną wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana w znaczący sposób ograniczy Twoje prawa, powiadomimy o tym osoby, których dane osobowe są u nas przechowywane i których zmiana dotyczy.


Konto Mighty Networks (opcjonalnie)

Aby mieć możliwość kontaktu z innymi członkami Connecting Consciousness lokalnie i na całym świecie, korzystamy z platformy społecznościowej Mighty Networks. Kliknij poniżej, aby zapoznać się z polityką prywatności Mighty Networks:
www.mightynetworks.com/privacy-policy


Próbujesz dołączyć do Mighty Networks?

Aby dołączyć do nas na Mighty Networks, skontaktuj się z koordynatorem, aby zostać dodanym do listy zaproszeń. Prosimy nie rejestrować się ponownie.

Kontakt z Koordynatorem

Zmiana adresu?

Jesteś już członkiem CC iTwój adres uległ zmianie? - Kliknij na poniższy przycisk i wyślij nam krótką wiadomość. Nie musisz się ponownie rejestrować.

Zmiana adresu

Kto jest moim koordynatorem?

Jesteś już członkiem CC i nie wiesz, kto jest twoim obecnym koordynatorem? - Kliknij poniższy przycisk i wyślij nam krótkie zapytanie. Prosimy nie rejestrować się ponownie.

Kontakt z Koordynatorem