Ανθρωπιστικά Έργα CC

Αίτηση


Η χρηματοδότηση των ανθρωπιστικών έργων της CC είναι διαθέσιμη μόνον στα μέλη του Connecting Consciousness.
Αρχικά, όλα τα μέλη έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ένα έργο.